Britta Lejon.
Bild: Casper Hedberg
Britta Lejon.

Britta Lejon föreslås fortsätta som ST-ordförande

ST2016-05-03
Britta Lejon föreslås bli omvald som förbundsordförande för ST. Valberedningen föreslår också att förbundets två vice ordförande väljs om till sina poster. I förslaget till förbundsstyrelse finns fyra nya namn.

Medelåldern för de tolv personerna i valberedningens förslag till ny förbundsstyrelse är 48,5 år. Totalt har de varit förtroendevalda inom ST i 214 år – vilket innebär en genomsnittlig tid som förtroendevald på 17,8 år.

Förslaget innebär att Britta Lejon fortsätter som STs förbundsordförande under de kommande fyra åren – till den posten har det inte inkommit några andra nomineringar från avdelningarna.

Utöver Peter Lennartsson från ST inom Flygledningen, som i dag är förste vice ordförande, har ytterligare två personer fått nomineringar till posten: Tom Johnson från ST inom Polismyndigheten – som i dag är andre vice ordförande – och Thomas Åding från ST inom Försäkringskassan. Men valberedningens förslag är att Peter Lennartsson väljs om som förste vice ordförande.

Valberedningen föreslår också att Tom Johnson väljs om till andre vice ordförande. Till denna post har också Thomas Åding samt Tobias Bjerman från ST inom SiS nominerats av avdelningarna.

Fyra personer som inte sitter i den nuvarande förbundsstyrelsen föreslås bli nya ledamöter. Det är Thomas Åding, Per-Åke Alenius från ST inom Postnord, Annika Aronsson från ST inom universitets- och högskoleområdet och Mikael Sandberg från ST inom Arbetsförmedlingen.

Förutom de tolv kongressvalda ledamöterna sitter också en representant för STs personal i förbundsstyrelsen.

STs kongress röstar om förslaget till ny förbundsstyrelse 24-26 maj.

 

Valberedningens förslag till ny förbundsstyrelse för ST

 • Britta Lejon, Förbundsordförande i ST, 51 år, Stockholm.
  Förtroendeuppdrag kopplade till ordförandeuppdraget: Bland annat vice ordförande i TCO och ord­förande för NEA, en facklig gruppering för partsförhandlingar inom EU.
  Tid som förtroendevald i ST: 18 år. »Fick sätta mig och räkna efter och det blev mer än jag anat«, säger Britta Lejon.
  Andel facklig tid: 100 procent.
  Hjärtefrågor: Lönebildning, trygghetsfrågor och arbetsmiljö.
 • Peter Lennartson, Flygledare på Luftfartsverket, 43 år, Uppsala.
  Förtroendeuppdrag inom ST: Förste vice ordförande i förbundsstyrelsen. Branschordförande flygledning.
  Tid som förtroendevald i ST: 18 år.
  Andel facklig tid: 50 procent.
  Hjärtefrågor: Lön, anställningsvillkor och arbetsmiljöfrågor.
 • Tom Johnson, Utredare på Polismyndigheten, 54 år, Nacka.
  Förtroendeuppdrag inom ST: Andre vice ordförande i förbundsstyrelsen. Vice ordförande för regionala enheten Stockholm i ST inom Polismyndigheten.
  Tid som förtroendevald i ST: 20 år
  Andel facklig tid: 100 procent.
  Hjärtefrågor: Arbetsmiljö, särskilt den psykosociala. Infrastruktur – bland annat digital infrastruktur. Teknikutvecklingen på arbetsmarknaden med den kompetensutveckling som den kräver.
 • Sanna Norblad, Handläggare på Migrationsverket, 52 år, Söderköping.
  Förtroendeuppdrag inom ST: Ledamot i förbundsstyrelsen. Avdelningsordförande för ST inom Migrationsverket.
  Tid som förtroendevald i ST: 20 år.
  Andel facklig tid: 100 procent.
  Hjärtefrågor: Trygghetsfrågor, arbetsmiljö och villkorsfrågor.
 • Linda Englund, Skattehandläggare på Skatteverket, 45 år, Säffle.
  Förtroendeuppdrag inom ST: Ledamot i förbundsstyrelsen. Vice ordförande i avdelningsstyrelsen för ST inom Skatteverket, ordförande för sektion mitt.
  Tid som förtroendevald i ST: 12 år.
  Andel facklig tid: 80–90 procent.
  Hjärtefrågor: Arbetsmiljö, både fysisk och psykisk. Facklig styrka, påverkan och inflytande genom att vi är starka tillsammans. Rekrytering.
 • Åsa Elizabeth Hole, Handläggare på Nämnden för statligt stöd till trossamfund, 57 år, Spånga.
  Förtroendeuppdrag inom ST: Ledamot i förbundsstyrelsen. STs representant i TCOs mångfaldsgrupp. Ersättare i styrelsen för i STs a-kassa. STs representant i TAM-arkivs styrelse.
  Tid som förtroendevald i ST: 26 år.
  Andel facklig tid: Tar tjänstledigt vid behov, omkring 40 procent.
  Hjärtefrågor: Att genomsyra våra liv, och inte bara arbetsliv, med allas lika värde. Framtidens digitalisering – vad kommer den att göra med oss? Arbetsmiljö och omakt.
 • Siv Norlin, Försäkringshandläggare på Försäkringskassan, 58 år, Stockholm.
  Förtroendeuppdrag inom ST: Ledamot i förbundsstyrelsen. Avdelningsordförande för ST inom Försäkringskassan.
  Tid som förtroendevald i ST: 14 år. Tidigare förtroendevald inom Försäkringsanställdas förbund.
  Andel facklig tid: 100 procent.
  Hjärtefrågor: Att påverka för bättre arbetsliv. För att ha de bästa förutsättningarna att göra det krävs att alla är medlemmar i ST och att medlemmarna påverkar och bestämmer i sin egen organisation.
 • Per-Åke Alenius, Posttjänsteman på Postnord Örnsköldsvik, 40 år, Husum.
  Förtroendeuppdrag inom ST: Ledamot i avdelningsstyrelsen för Postnord och sektions­ordförande i region Nord.
  Tid som förtroendevald i ST: 9 år.
  Andel facklig tid: 75 procent.
  Hjärtefrågor: Jämställdhet och arbets­miljöfrågor samt en vilja att vara med och utveckla framtidens ST.
 • Tobias Bjerman, Biträdande avdelningsföreståndare på Statens institutionsstyrelse, SiS, 47 år, Uddevalla.
  Förtroendeuppdrag inom ST: Ledamot av förbundsstyrelsen. Vice ordförande och studieorganisatör i ST inom SiS. Ord­förande för Sektion Väst i ST inom SiS.
  Tid som förtroendevald i ST: 20 år.
  Andel facklig tid: 80 procent.
  Hjärtefrågor: Tror starkt på idén att vi tillsammans är starka och som organisation har ett stort ansvar och betydelse för samhällets utveckling. Facklig utbildning. Arbetsmiljöfrågor.
 • Annika Aronsson, Informatör på Linnéuniversitetet, 43 år, Kalmar.
  Förtroendeuppdrag inom ST: Ordförande för ST inom universitets- och högskole­området, ersättare i sektionsstyrelsen vid Linnéuniversitetet.
  Tid som förtroendevald i ST: 22 år.
  Andel facklig tid: 100 procent.
  Hjärtefrågor: Lönepolitik – kämpa för bibehållna siffror och förhandlings­modell. Lika villkor – arbetsplatser som är öppna och tillgängliga för alla. Arbets­miljö – inte minst hot och våld.
 • Mikael Sandberg, Arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen, 51 år, Falun.
  Förtroendeuppdrag inom ST: Ersättare i förbundsstyrelsen. And­re vice ordförande i ST inom Arbetsförmedlingen.
  Tid som förtroendevald i ST: 23 år.
  Andel facklig tid: 100 procent.
  Hjärtefrågor: Löner och anställningsvillkor. Värvningsfrågor.
 • Thomas Åding, Personlig handläggare på Försäkringskassan, 41 år, Göteborg.
  Förtroendeuppdrag inom ST: Ersättare i förbundsstyrelsen, vice ordförande i ST inom Försäkringskassan.
  Tid som förtroendevald i ST: 12 år.
  Andel facklig tid: 100 procent.
  Hjärtefrågor: Tron på att facklig kamp kan påverka arbetsvillkoren till det bättre.
 • Sex personer föreslås bli ersättare i förbundsstyrelsen: Nina Gustafsson Åberg, Anneli Gårdbäck, Anna Lind, Theresia Dissel, Kjell Nilsson och Thord Jansson.
 • Sofia Holmqvist sitter i styrelsen som representant för STs personal.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

STs kongress ST
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.