Annons:

Datainspektionen: Ny dataskyddslag kan strida mot EU-rätten

ÖPPENHET2017-09-14

Att lagstifta om att den grundlagsskyddade yttrandefriheten väger tyngre än integritetsskyddet i EUs dataskyddsförordning kan strida mot EU-rätten. Det skriver Datainspektionen i ett kritiskt remissvar till dataskyddsutredningen.

EUs dataskyddsförordning blir direktverkande lag i alla medlemsländer 25 maj 2018. I Sverige ersätter den personuppgiftslagen. Brott mot de nya reglerna kan ge böter på upp till 20 miljoner euro, cirka 190 miljoner kronor.

Under förhandlingarna om förordningen arbetade den svenska regeringens företrädare för att yttrandefriheten och offentlighetsprincipen inte skulle påverkas negativt. Och i oktober 2015 förklarade regeringens förhandlare David Harrby för Publikt att förordningen inte skulle innebära någon substantiell förändring jämfört med dagens regler.

Men enligt advokaten och EU-experten Ulf Öberg fanns en uppenbar risk för att det skulle bli tvärtom, att skyddet för integriteten skulle bli överordnat.

”Ytterst blir det EU-domstolen som kommer att tolka förordningen”, konstaterade han.

Den statliga utredningen ”Ny datalag” går på regeringens linje och föreslår i sitt lagförslag att förordningen inte ska tillämpas om det skulle strida mot grundlagsbestämmelserna om tryck- och yttrandefrihet.

Men Datainspektionen ger Ulf Öberg i princip rätt och ifrågasätter i sitt remissvar om utredningens förslag – och därmed regeringens tolkning – är förenlig med EU-rätten.

”Dataskyddsförordningen ger således inte utrymme för ett sådant generellt undantag i nationell lag som utredningen enligt bestämmelsens ordalydelse föreslår”, skriver Datainspektionen.

Journalistförbundet, Tidningsutgivarna, TCO och Saco välkomnar däremot utredningens markering om att tryck- och yttrandefriheten har företräde vid en konflikt med integritetsskyddet.

Syftet med dataskyddsförordningen är att stärka skyddet av personuppgifter och underlätta för den gränsöverskridande handeln genom att det införs enhetliga regler inom hela EU.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA