De flesta nyanställningar på myndigheterna är tidsbegränsade

REKRYTERING2020-12-17
Statens kaka är långtifrån säker. 57 procent av de senaste årens nyanställningar på de statliga myndigheterna har varit tidsbegränsade jobb. Men andelen varierar kraftigt mellan olika myndigheter – från 2 till 96 procent.

Publikt har hämtat in uppgifter från de statliga myndigheterna om deras nyanställningar under åren 2017–2019. Svaren innehåller bland annat uppgifter om anställningsform, och resultatet visar att tidsbegränsade anställningar är den vanligaste anställningsformen: 57 procent. Provanställningar har då räknats som tillsvidareanställningar.

Men variationen är mycket stor. Högskolan i Skövde hamnar i topp med 96 procent tidsbegränsade anställningar, men hela universitetssektorn bygger i hög grad på kortare anställningar. Doktorander och många andra forskare har tidsbegränsade anställningar för specifika forskningsprojekt.

Några myndigheter, såsom Kriminalvården och Statens institutionsstyrelse, har dygnet runt-verksamhet och behöver därför timanställda och vikarier som kan rycka in – även om facken ofta är kritiska till den stora omfattningen av korta jobb.

Men även bland myndigheter som i huvudsak sysslar med handläggning kan andelen tidsbegränsade anställningar vara mycket hög – medan den på andra sådana myndigheter är mycket låg. Exempelvis var 75 procent av nyanställningarna på Migrationsverket tidsbegränsade, medan siffran för Lantmäteriet låg på 6 procent.

Alexandra Gibbons, enhetschef på Migrationsverkets HR-avdelning, säger att den höga nivån helt och hållet föranletts av flyktingvågen 2015.

– Efter 2015 hade vi stora ärendebalanser som det var nödvändigt att arbeta av. Men samtidigt fick vi budgetnedskärningar och hade inte möjlighet att tillsvidareanställa.

På Sida fick två av tre, 66 procent, av de nyrekryterade 2017–2019 tidsbegränsade jobb. Bemanningschef Johan Hansson anser att flera faktorer bidrar till att det ser ut som det gör. En viktig sådan är den höga interna personalrörligheten. Många jobbar på tidsbegränsade förordnanden ”i fält”, på utlandsmyndigheter. Sida-anställda tar också tjänstledigt för att prova annat arbete i stor utsträckning, och arbetsgivaren har inte rätt att neka ledighet för biståndsarbete.

– Det kan vara FN, Världsbanken eller Röda korset. Vi anses vara en av världens bästa biståndsorganisationer, och suget efter svenska biståndsarbetare tar aldrig slut, säger Johan Hansson.

Han tycker att tillsvidareanställning bör vara det normala, men att förutsättningarna för Sida ser annorlunda ut.

– I år har vi för första gången en satsning på tillsvidareanställningar i ett traineeprogram. Det innebär en budgetrisk, men vi är stolta över satsningen.

Flera andra myndigheter som har många tidsbegränsade arbeten hänvisar också till den egna verksamhetens natur. Riksantikvarieämbetet, som ligger på samma nivå som Sida, förklarar att flertalet visstidare är säsongsanställda som jobbar på besöksmålen Gamla Uppsala och Glimmingehus.

– Jag känner mig trygg med att vi har en god personalpolitik, säger Riksantikvarieämbetets tillförordnade HR-chef Sara Harring.

Även på Centrala studiestödsnämnden, CSN, med 59 procent tidsbegränsade anställningar är tillfälliga förstärkningar över sommaren en delförklaring. Men HR-chefen Helena Gagner framhåller också att både verksamhetstoppar och politiskt beslutade uppdrag, såsom körkortslån och studiestartsstöd, skapat behov av inhoppare.

– Vi skulle inte kunna anställa på annat sätt, då hade vi senare hamnat i en övertalighetssituation, säger hon.

Kronofogden har liknande förklaringar till sina 49 procent tidsbegränsade anställningar: sommarvikarier, förstärkning vid verksamhetstoppar samt tidsbegränsade insatser för digital utveckling.

– 2018 låg vi högst, och då hade vi också 90 platser i ett regeringsuppdrag att ta emot nyanlända och funktionsnedsatta i moderna beredskapsarbeten, säger HR-direktören Maria Johansson.

Flera myndigheter som befinner sig i andra änden av skalan, och nästan bara gör tillsvidareanställningar, har också sina myndighetsspecifika förklaringar. På Lantmäteriet och Patent- och registreringsverket, PRV, tycks behovet av yrkesexpertis vara en viktig faktor.

– Våra stora grupper lantmätare, mätingenjörer, systemutvecklare och jurister behöver skolas in i våra arbetsuppgifter en längre tid, och de är dessutom attraktiva på arbetsmarknaden. Vi skulle aldrig få en lantmätare att söka en tidsbegränsad anställning, säger Katarina Zetterqvist, verksamhetsområdeschef HR på Lantmäteriet, med endast 6 procents tidsbegränsade anställningar.

På PRV, som ligger så lågt som 4 procent, målar HR-chef Tatjana Mineur upp en liknande bild av de handläggare som arbetar med patentering och varumärkesfrågor.

Dessutom, säger de båda, gör kraven i arbetet att det inte alltid är möjligt att ta in vikarier när någon exempelvis är tjänstledig, varför bemanningsplaneringen räknar in en viss frånvaro. Andra gemensamma drag för Lantmäteriet och PRV är låg sjukfrånvaro och låg personalomsättning.

Men det finns myndigheter där olikheterna i tidsbegränsade anställningar är mer svårförklarliga. I Publikts data syns bland annat avsevärda skillnader mellan de stora statliga arbetsplatserna Skatteverket, med 4 procent tidsbegränsade anställningar, och Försäkringskassan, med 18 procent.

Flertalet av Skatteverkets inhoppare är semestervikarier, ”sommarakademiker”, enligt Anita Berlin, enhetschef inom HR. De arbetar av den arbetstopp som de årliga deklarationerna för med sig från maj till september. I övrigt är tillsvidareanställning normen, säger hon.

– Vi försöker bemanna långsiktigt, och tar höjd för föräldraledigheter och annan frånvaro. Vi har också relativt låg sjukfrånvaro.

På Försäkringskassan säger HR-direktören Anders Liif att han inte kan uttala sig om skillnaden mellan de två myndigheterna.

– Vi brukar inte jämföra oss med andra handläggande myndigheter på det sättet. Och jag har så här långt inte sett nivån på våra tidsbegränsade anställningar som något uppseendeväckande.

Anders Liif bedömer att tjänstledigheter, nya regelverk och förmåner samt tillfälliga ärendebalanser ligger bakom en stor del av de tidsbegränsade anställningarna.

– Vi är en myndighet med en väldigt omfattande verksamhet där vi varje månad behöver säkerställa att förmåner handläggs, beslutas och kan betalas ut i tid. Från tid till annan uppstår behov som inte är permanenta.

Men både sjukfrånvaron och personalomsättningen är högre på Försäkringskassan än på Skatteverket, och Anders Liif säger att även de faktorerna påverkar behovet av vikarier.

– Vår utmaning är att behålla dem som varit hos oss en relativt kort tid. Vi arbetar aktivt med den frågan och tittar nu bland annat på rekryteringen och introduktionen. Om den inte är tillräckligt bra kan det bli en grogrund för att man slutar efter kort tid.

PRVs HR-chef Tatjana Mineur säger att hon tror att kontinuiteten i personalstyrkan på myndigheten bidrar till att man som anställd mår bra.

– Man vet vilka arbetskamrater man har i dag och i morgon. Rörligheten blir tung för många, även de tillsvidareanställda. Det blir ständiga upplärningar, och utvecklingsarbete stannar upp eller uteblir, säger hon.

Publikt har bett statliga myndigheter redovisa samtliga nyanställningar – tillsvidareanställningar, tidsbegränsade anställningar och timanställningar – under 2017, 2018 och 2019. Eftersom många länsstyrelser av tekniska skäl inte kunnat lämna uppgifter har samtliga länsstyrelser utelämnats. Försvarets radioanstalt, Försvarsmakten och Kustbevakningen har åberopat sekretess för alla anställningar. 147 myndigheter är representerade i materialet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.