Det först tecknade kollektivavtalet gäller

ARBETSRÄTT2020-11-26
Det är det först tecknade kollektivavtalet som gäller, slår Arbetsdomstolen fast i en tvist mellan Hamnarbetarförbundet och ett medlemsföretag i Svenska hamnar. Därför ska bestämmelserna i Transports avtal tillämpas, konstaterar domstolen.

Tvisten har gällt ett bolag som är bundet av två konkurrerande kollektivavtal. Båda avtalen har en likalydande bestämmelse om att arbetstiden vid skiftarbete ska förläggas enligt lokalt schema. Frågan i tvisten har varit om bolaget är skyldigt enligt medbestämmandelagen att förhandla schemaförändringar också med Hamnarbetarförbundet. Enligt Arbetsdomstolen är bolaget inte skyldigt att tillämpa bestämmelsen i andrahandsavtalet.

Tvisten har också handlat om huruvida bolaget har hindrat ett skyddsombud och facklig förtroendeman utsedd av arbetstagarorganisationen med andrahandsavtalet. Här slår Arbetsdomstolen fast att bolaget varit skyldigt att samverka med även detta skyddsombud och att skyddsombudet/förtroendemannen hindrats i att fullgöra sitt uppdrag eftersom han inte kan anses ha blivit involverad på rätt sätt i frågan om ändrade arbetstidsscheman.

Enligt Arbetsdomstolen behöver bolaget inte heller betala något allmänt skadestånd till Hamnarbetarförbundet. Förbundet kände redan till att bolaget var bundet av hamn- och stuveriavtalet med Transport när kollektivavtalet ingicks med Sveriges Hamnar.

Kollektivavtalet mellan Sveriges hamnar och Transport, hamn- och stuveriavtalet, träffades 1974, medan andrahandsavtalet mellan arbetsgivarorganisationen och Hamnarbetarförbundet gäller sedan 1 maj 2017.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.