”Det här liknar panik”

SPARBETING2003-12-01
Postens ledning börjar i fel ände när den vill göra sig av med 1500 administratörer, anser ST-Post. Först måste man se över vilka behov som finns.

Posten har internt presenterat ett program för sin administration med beteckningen E25, vilket ska uttydas effektivisering med 25 procent.

– Ledningen har avhänt sig Postgirot som gick mycket bra, och överskotten kommer inte att bli lika stora i fortsättningen, förklarar ST-Posts ordförande Kjell Strömbäck. Därför måste man antingen öka intäkterna eller dra ned på kostnaderna.

Men intäkterna i form av porton kan inte ökas – de är bundna till konsumentprisindex – och därför ska i stället kostnaderna minska med en fjärdedel.

Postledningens besked till de fackliga organisationerna är att var fjärde administratör, 1 500 personer, ska bort till år 2005.

En tredjedel av nedskärningen är tänkt att ske genom att vissa enheter läggs ut på entreprenad. Det gäller ekonomisupport, löneadministration och delar av IT-verksamheten. De som idag arbetar med de områdena i Posten skulle i så fall få jobb i det nya bolaget, lovar ledningen.

– Vi tror inte på utförsäljning, säger Kjell Strömbäck. Det blir dyrare på sikt, kvaliteten sjunker och personalen mår pyton. Vi har fajtats rätt mycket om detta, och har anlitat en arbetstagarkonsult som ska försöka hitta ett alternativ.

Det arbetet ska vara klart i mitten av mars.

När det gäller resten av den tänkta rationaliseringen är informationen än så länge knapphändig.

– Det är mer en kalkylerad siffra från Postens sida, säger Kjell Strömbäck. Vi har fått ett litet hum om att 300–350 personer inom försäljning berörs, det är allt.

Posten ska också försöka byta IT-system och få ett gemensamt system för de olika enheterna. Om det lyckas kan ytterligare tjänster läggas på entreprenad.

ST-Post har inga principiella invändningar mot rationaliseringarna.

– Men det här liknar panik, anser Kjell Strömbäck. När guldkalven Postgirot försvann blev det lite för bråttom att få ned kostnaderna. Det borde ha planerats längre tillbaka och med inriktningen att verksamheten ska vara kvar inom ramen för Posten.

Han accepterar inte heller ledningens kalkyler för nedskärningen.

– Man måste börja med att titta på vilka stöd- och ledningssystem, legala system och så vidare som behövs. Utifrån det kan man planera bemanningen. Posten har börjat i fel ände.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.