DI kritiserar bristande respekt för integriteten

INTEGRITET2016-05-17

Datainspektionen, DI, är i ett yttrande mycket kritisk till att Digitaliseringskommissionen behandlar skyddet av den personliga integriteten som en särfråga.

Digitaliseringskommissionen fick 2012 i uppdrag att främja digitaliseringen i Sverige med det politiska målet att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. I sitt yttrande över kommissionens betänkande ”Digitaliseringens transformerande kraft - vägval för framtiden” är DI kritisk till att kommissionen betraktar integritet som en fråga som kan behandlas avskilt från andra frågor.

”En förutsättning för att få behandla personuppgifter är att den som behandlar uppgifterna har ett rättsligt stöd. Det är därför inte möjligt att genomföra en digitalisering som innefattar personuppgifter utan att ta hänsyn till dataskyddsbestämmelserna”, säger generaldirektör Kristina Svahn Starrsjö i ett pressmeddelande.

Datainspektionen har inget i sak att erinra mot Digitaliseringskommissionens förslag. Men DI reagerar starkt mot att kommissionen valt att sammanfatta information som finns tillgänglig på myndighetens webbplats och påstår att det är DI som har ”utformat några grundläggande principer avseende integritetsskydd”. DI påpekar att detta inte är principer som DI har hittat på, utan följer direkt av gällande lagstiftning.

Kommissionen skriver också att begreppet personlig integritet inte är definierat i lag. Även om det formellt är sant så vill DI betona att det inte begränsar den enskildes rätt till privatliv. Den rätten stadgas i Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna och EUs stadga om de grundläggande rättigheterna, som ger rätt till skydd av de personuppgifter som rör den enskilde.

”Ska Sverige klara det politiska målet att bli bäst i världen på it, så måste dataskyddsreglerna hanteras som en integrerad del i digitaliseringsprojekten och kan inte betraktas som en särfråga som behandlas vid sidan om”, säger Kristina Svahn Starrsjö.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.