E-förvaltning risk för personlig integritet

INTEGRITET2016-06-08
Den framväxande e-förvaltningen inom och mellan myndigheter och vidareanvändning av offentlig information innebär stora risker för den personliga integriteten. Det anser Integritetskommittén i ett betänkande.

Den fredade zon som den enskilde har rätt till minskar, samtidigt som insamlandet och vidareanvändningen av personuppgifter ökar. Det konstaterar statliga Integritetskommittén i ett delbetänkande.

Utredningen har kartlagt områden och företeelser som kan påverka den personliga integriteten. Företeelserna har delats in i olika kategorier beroende på vilken risk de utgör. Bland det som bedöms ge en påtaglig risk finns bland annat olika former av e-förvaltning inom och mellan myndigheter och vidareanvändning av offentlig information. Även polisens spaningsmetoder och den signalspaning som bedrivs bedöms innebära en påtaglig risk för den personliga integriteten.

En grundläggande slutsats är att den fredade zon medborgare har rätt till minskar, samtidigt som insamlandet och vidareanvändningen av personuppgifter ökar. Utredningen föreslår därför att Datainspektionen ska få i uppdrag att årligen rapportera om den samlade utvecklingen till regering och riksdag.

Den högsta risken för den personliga integriteten är den stora insamling och hantering av uppgifter om enskilda som stora delar av befolkningen genomgår. Bland dessa finns arbetsgivares möjligheter till övervakning av anställda och informationshanteringen inom hälso- och sjukvård, inte minst frågor om rätt behörighet och åtkomstkontroller, anser kommittén. Även den omfattande kartläggning av enskilda som sker när med diverse appar eller sociala medier utgör en hög risk för den personliga integriteten.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.