Annons:

DI: Lagförslag hotar integriteten

INTEGRITET2015-11-27

Även Datainspektionen är kritisk till förslaget om ny myndighetsdatalag. Myndigheten menar att utredningen inte tagit hänsyn till medborgarnas lagstadgade rätt till skydd av privatlivet och sina personuppgifter.

Informationshanteringsutredningen har haft i uppdrag att se över registerlagstiftningen som tillsammans med personuppgiftslagen, pul, och annan lagstiftning reglerar hur myndigheter ska behandla personuppgifter.

Utredningens bedömning är att dagens regelverk är splittrat. Därför föreslås en ny lag – myndighetsdatalagen.

Nu har betänkandet varit ute på remiss.

Datainspektionen är kritisk både av principiella och praktiska skäl. Myndigheten konstaterar att utredningen genomsyras av ett fokus på att den offentliga verksamheten ska bedrivas så effektivt och ändamålsenligt som möjligt.

”Det får dock inte ske på ett sätt som sätter grundläggande integritetsskyddsmekanismer ur spel”, skriver Datainspektionen i sitt remissvar.

Datainspektionen hänvisar till att Europakonventionen, EU:s rättighetsstadga, dataskyddsdirektivet och regeringsformen ger medborgarna en rätt till skydd av privatlivet och skydd av sina personuppgifter. Enligt myndighetens remissvar har inte utredningen tagit tillräckligt med hänsyn till detta.

Dessutom menar Datainspektionen att man bör vänta med ny svensk lagstiftning tills den nya kommande EU-lagstiftningen på området är färdig.

”Det är först då som det står klart om det över huvud taget är möjligt för Sverige att införa en myndighetsdatalag”, skriver myndigheten.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA