Myndigheter föreslås få utbyta uppgifter

EKOBROTTSLIGHET2016-04-29
En ny lag ska underlätta för statliga myndigheter att utbyta uppgifter i arbetet mot den organiserade brottsligheten. Förslaget berör bland annat Skatteverket, Försäkringskassan, Polisen och Ekobrottsmyndigheten.

Regeringen lämnade på torsdagen en proposition till riksdagen med förslag om en ny lag om uppgiftsskyldighet mellan myndigheter för att underlätta deras samverkan mot organiserad brottslighet. För att skydda enskildas integritet ska uppgifter bara kunna delas där behovet av ett effektivt informationsutbyte är extra starkt och därmed särskilt motiverat.

”Våra myndigheter måste ha tillräckligt bra verktyg i kampen mot den organiserade brottsligheten. Om en myndighet upptäcker något de bedömer skulle kunna vara relaterat till grov organiserad brottslighet så ska denna information kunna delges till en mindre grupp på andra myndigheter”, skriver inrikesminister Anders Ygeman, S, i ett pressmeddelande.

De förutsättningar som måste vara uppfyllda för att uppgiftsskyldigheten ska gälla är bland annat att samverkan är formaliserad genom ett särskilt beslut och att den mottagande myndigheten behöver uppgiften för att delta i samverkan. Dessutom ska en intresseavvägning göras av den utlämnande myndigheten. Om behovet av sekretess väger tyngre än behovet att lämna ut uppgiften ska uppgiften inte lämnas ut.

Den nya lagen föreslås träda i kraft 15 augusti i år.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.