Annons:

Diggs ledning och styrning får kritik i rapport

MYNDIGHETEN FÖR DIGITAL FÖRVALTNING2023-12-01

Det finns påtagliga brister i styrningen och ledningen av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, konstaterar Statskontoret efter en analys. Bristerna försämrar enligt rapporten till regeringen myndighetens förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag.

Statskontoret konstaterar att Digg har växt kraftigt sedan starten 2018. Myndigheten har enligt rapporten lagt mycket av sin kraft på att leverera resultat inom förvaltningsgemensam digitalisering och digital infrastruktur. Men Digg har inte lyckats etablera hållbara strukturer för områden som kompetensförsörjning, verksamhetsplanering och resultatredovisning, skriver Statskontoret i rapporten. Det gör också att det enligt Statskontoret inte är möjligt att bedöma myndighetens resultat och inte heller dra några tydliga slutsatser om hur Digg fullgör sitt uppdrag.

Statskontoret bedömer i sin rapport att Digg spelar en viktig roll för att förbättra den offentliga förvaltningens förutsättningar att ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Myndigheten genomför varje år ett stort antal insatser och enligt rapporten uppfattar företrädare för Diggs målgrupper att kompetensen i myndigheten är hög. 

För att säkerställa att myndigheten kan fullgöra sitt uppdrag behöver Digg stärka sina interna strukturer, skriver Statskontoret. Enligt rapporten behöver också regeringen tydliggöra de långsiktiga förutsättningarna för myndighetens verksamhet, genom att exempelvis se över hur Digg använder olika typer av medel och anslag för att finansiera sin verksamhet. Statskontoret anser också att regeringen behöver bli tydligare kring hur drift och förvaltning av förvaltningsgemensam digital infrastruktur ska finansieras.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA