Distansarbetare är mer produktiva och lojala

DISTANSARBETE2023-03-20

Anställda som arbetar på distans är både mer produktiva och lojala, visar en genomgång av ett fyrtiotal forskningsstudier som forskare vid Högskolan i Gävle har gjort.

Forskargruppen på Högskolan i Gävle har gått igenom totalt 43 vetenskapliga artiklar från år 2000 och framåt som undersökt sambandet mellan distansarbete och produktivitet.

Majoriteten av studierna visade att de anställda som hade möjlighet att arbeta på distans var mer effektiva, utan att det innebar en lägre kvalitet på deras arbete.

I sin genomgång kunde forskarna också se att möjligheten att välja att arbeta på distans hade betydelse för de anställdas vilja att stanna kvar hos sin nuvarande arbetsgivare.

”Vi ser att själva möjligheten att kunna välja distansarbete är lika betydelsefull som att faktiskt distansarbeta och av stor vikt för viljan att stanna som anställd”, kommenterar Gunnar Bergström, professor i arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle, forskningssammanställningens slutsatser i ett pressmeddelande.

Några av studierna visade på en sämre prestation hos anställda som arbetade på distans. Studier med specifika jämförelser mellan personal inom samma yrken eller med liknande arbetsuppgifter visade mer positiva resultat än studier med mer generella metoder för att mäta prestationen.

”Även om distansarbete inte är någon enkel patentlösning, bland annat vad gäller arbetsmiljöarbete och ledarskap, menar vi att rätt använt har det potential att bidra positivt både till produktivitet och anställdas arbetsprestation”, konstaterar Gunnar Bergström.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA