DO kritiserar rättsväsendet

#METOO2018-08-20
Diskrimineringsombudsmannen, DO, kritiserar bland annat Domstolsverket och Åklagarmyndigheten för brister i myndigheternas rutiner när det gäller trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.

DO har granskat flera aktörer inom rättsväsendet för att se hur de uppfyller lagens krav när det gäller riktlinjer och rutiner avseende trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. DO är kritisk till såväl Domstolsverket som Åklagarmyndigheten, samt mot flera av de större advokatbyråerna.

Enligt DO framgår det av de handlingar som lämnats in att det på Domstolsverket råder nolltolerans mot kränkande särbehandling och att diskriminering och trakasserier ingår i begreppet kränkande särbehandling. Däremot framgår det enligt DO inte att riktlinjerna också omfattar sexuella trakasserier och repressalier.

Därför finns det en risk för att en arbetstagare som blir utsatt för dessa beteenden inte vet vem hon eller han ska vända sig till, anser DO. Reglerna är inte heller tillräckligt tydliga för att en chef som får kännedom om att sexuella trakasserier och repressalier förekommer ska veta hur hen ska agera för att uppfylla sina lagstadgade skyldigheter.

DO kritiserar Åklagarmyndigheten för att myndighetens rutiner inte är tydliga när det gäller repressalier. Därför finns en risk att en anställd som blir utsatt för repressalier inte vet vem hon eller han ska vända sig till. Risken finns också att en chef som får kännedom om att repressalier förekommer på arbetsplatsen inte vet hur hen ska agera för att uppfylla sina lagstadgade skyldigheter.

Också de granskade advokatbyråerna får kritik av DO för brister i rutiner och riktlinjer när det gäller trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.