Domstolarna förändras långsamt

RIKSREVISIONSVERKET2003-06-26

Domstolarnas utvecklingsverksamhet har ännu inte lett till snabbare handläggning, bättre service eller ökad kvalitet för medborgarna.

Däremot har förutsättningarna ökat för att de ska leva upp till regeringens mål om en renodlad domarroll och ökad samverkan mellan domstolar.

Detta konstaterar Riksrevisionsverket (RRV) som i ett regeringsuppdrag granskat resultatet av den utvecklingsverksamhet som bedrivits vid domstolarna under åren 1999-2002. Utvecklingsverksamheten har skett både med stöd av Domstolsverkets utvecklingsgrupp och av domstolarna själva.

Ett viktigt resultat av Utvecklingsgruppens insatser är att man lyckats öka förändringsviljan i domstolsväsendet. Ett problem i reformeringsarbetet är dock är att det finns många små domstolar, där det är svårt att skapa nya arbetsformer och ny arbetsorganisation.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Rättsväsende
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA