E-faktura blir obligatoriskt under nästa år

E-FÖRVALTNING2018-03-20

Från 1 april 2019 måste leverantörer till staten skicka sina fakturor digitalt. Det föreslår regeringen i en proposition om elektroniska fakturor.

Upphandlande myndigheter och enheter ska från 1 april 2019 få fakturor skickade till sig elektroniskt. Det förslår regeringen i en proposition till riksdagen.

”Det finns stora samhällsekonomiska och miljömässiga nyttor i att övergå till elektronisk fakturering vid offentlig upphandling. De ekonomiska besparingarna för samhället uppskattas till närmare 1,4 miljarder kronor under en sjuårsperiod”, kommenterar civilminister Ardalan Shekarabi, S, i ett pressmeddelande.

I propositionen föreslår regeringen att fakturor som en leverantör utfärdar till en upphandlande myndighet eller enhet måste överensstämma med den europeiska standarden för elektronisk fakturering, om inte någon annan standard för elektronisk fakturering har avtalats. Förslaget innebär att Sverige genomför ett EU-direktiv. Direktivet innebär att det blir obligatoriskt för upphandlande myndigheter och enheter att acceptera elektroniska fakturor som överensstämmer med den nya europeiska standarden. Kravet gäller offentliga upphandlingar som påbörjas efter 1 april 2019.

Enligt propositionen kommer regeringen att ge någon myndighet i uppdrag att tillhandahålla stöd i form av bland annat informations- och utbildningsinsatser både till den som upphandlar och den som lämnar anbud.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA