Effektivisering kan ge stora besparingar

STATSFÖRVALTNING2023-01-09

Även små effektiviseringar av de statliga myndigheternas ärendehantering kan spara mycket pengar för staten, konstaterar Statskontoret i en rapport till regeringen.

De statliga myndigheternas ärendehandläggning är mycket omfattande och handlar om samhällsviktiga verksamheter, konstaterar Statskontoret i rapporten. Handläggningen påverkar medborgare, företag och samhället i stort och några av de verksamheter som kräver mest resurser i staten bedrivs i form av ärendehandläggning.

Enligt rapporten har regeringens styrning stor betydelse för myndigheters förutsättningar att effektivisera ärendehandläggningen. Styrningen behöver enligt Statskontoret ta hänsyn till risker och utmaningar när det gäller effektivisering hos myndigheterna. Krav på ökad effektivitet i ett visst ärendeslag kan leda till att myndigheten i praktiken prioriterar ned effektiviteten i andra ärendeslag. Regeringen måste också vara medveten om hur olika regelverk påverkar möjligheterna för myndigheterna att effektivisera, skriver Statskontoret i rapporten.

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket och Skatteverket fick tillsammans anslag på 31 miljarder kronor under 2021. En stor del av den summan gick till att finansiera ärendehandläggning. Detta innebär enligt rapporten att även procentuellt små förbättringar av effektiviteten i myndigheters handläggning kan spara mycket pengar för staten totalt sett.

För att det ska vara möjligt att utvärdera resultatet behöver myndigheterna på lämpligt sätt följa upp hur effektiviteten i ärendehandläggningen utvecklas, skriver Statskontoret. Det kan till exempel handla om att ta fram kvantitativa mätindikatorer, men också om kvalitativ uppföljning. I rapporten framhålls att uppföljningen behöver ge en allsidig bild av effektiviteten i handläggningen och ta hänsyn till både produktivitet och kvalitet, och att det är viktigt att myndigheten följer upp kostnaderna för de åtgärder som genomförs så att de kan ställas i relation till eventuella effektivitetsvinster.

Statskontoret konstaterar också att myndigheter riskerar att vidta fel åtgärder i syfte att effektivisera handläggningen om man inte tar hänsyn till kvaliteten, exempelvis att besluten är korrekta och hur kunderna upplever handläggningen.

Rapporten slår också fast att effektiviseringen behöver följas upp för att klarlägga effektivitetsvinsterna i form av exempelvis besparad tid för handläggarna, och att ledningen behöver fatta ett medvetet beslut om hur tidsbesparing ska användas. Annars finns det en risk att handläggarnas tid i praktiken fylls upp av andra aktiviteter, viktiga eller oviktiga, skriver Statskontoret.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA