Effektivt att involvera medarbetarna

STATSFÖRVALTNING2019-04-30
Ekonomistyrningsverket, ESV, har tagit fram ett metodstöd för effektivisering i statsförvaltningen. Att involvera medarbetarna i förändringsarbetet är en av framgångsfaktorerna, konstaterar myndigheten.

ESV har haft regeringens uppdrag att utreda ett metodstöd för effektivisering. I uppdraget ingick också att stödja de tre myndigheterna Arbetsförmedlingen, Energimyndigheten och Finansinspektionen med deras effektiviseringsinsatser och presentera erfarenheterna från arbetet.

Myndigheten beskriver fem vanliga tillvägagångsätt för effektivisering och redovisar gemensamma framgångsfaktorer för arbetet. Tillit till medarbetarna är en av framgångsfaktorerna, konstaterar myndigheten och föreslår att utvecklingsarbetet tar sina utgångspunkt från medarbetarna. En väg till detta är att skapa en struktur för att arbeta med daglig styrning och löpande förbättringar och få in medarbetarnas bidrag som en del i det dagliga arbetet i stället för i stora förbättringsprojekt, skriver myndigheten. Att involvera jurister och annan specialkompetens tidigt är också en framgångsfaktor, liksom att lägga upp en plan för en tydlig kommunikation.

Metodstödet ger också exempel på hur man kan mäta resultat, kvalitet och kostnader för att bedöma effektiviteten i en myndighet och beskriver olika steg i effektiviseringsprocessen, med utgångspunkt från en nulägesanalys. 

ESV kommer nu att ta fram ett webbaserat stöd, som löpande kan förändras i den fortsatta dialogen med myndigheterna. ESVs erfarenheter visar också att det är bra att få stöd tidigt i en effektiviseringsprocess, redan under behovs- och nulägesanalysen. Då kan myndigheten få hjälp med att identifiera hur en effektiviseringsinsats kan genomföras utifrån både ett kostnads- och kvalitetsperspektiv, samt hur den kan mäta och följa upp insatsen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.