Annons:

EU-förslag ska skydda visselblåsare

EU2018-04-24

EU-kommissionen föreslår att skyddet stärks för visselblåsare som berättar om missförhållanden. Att skydda visselblåsare från repressalier kan spara miljarder, enligt kommissionen.

EU-kommissionens förslag innefattar nya normer som ska gälla i hela EU. Visselblåsare som rapporterar om överträdelser av EU-rätten ska skyddas mot uppsägning, degradering och andra former av repressalier. Nationella myndigheter ska få i uppdrag att informera medborgare och utbilda myndigheter i hur de ska hantera visselblåsare.

”Många skandaler på senare tid kanske inte hade avslöjats om inte insiders hade vågat prata. Men de som gjorde det tog stora risker. Om vi kan skydda visselblåsare bättre kan vi bli bättre på att upptäcka och förebygga skador för allmänintresset, som bedrägeri, korruption, företags skatteflykt eller skador på folkhälsan och miljön”, kommenterar kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans i ett pressmeddelande.

Genom visselblåsares agerande kan överträdelser av EU-rätten avslöjas, utredas och bestraffas, skriver kommissionen. De har dessutom en viktig uppgift när det gäller att hjälpa journalister och den fria pressen att upprätthålla sin grundläggande demokratiska roll. Därför behöver visselblåsare ett ordentligt skydd mot hot och repressalier.

”Det bör inte straffa sig att göra rätt. Dessutom skyddar dagens förslag de som agerar som källor till undersökande journalister, vilket bidrar till att säkerställa att yttrandefriheten och mediefriheten försvaras i Europa”, förtydligar Frans Timmermans.

Mer än en av tre visselblåsare inom EU utsätts för olika former av repressalier. 36 procent av dem som rapporterade missförhållanden under 2016 utsattes enligt en undersökning för någon form av bestraffning.

”De nya reglerna om skydd av visselblåsare är banbrytande. I en globaliserad värld där frestelsen att maximera vinster, ibland på bekostnad av lagen, är en verklighet behöver vi stödja personer som är redo att ta risken att avslöja allvarliga överträdelser av EU-rätten. Detta är vi skyldiga Europas ärliga människor”, kommenterar Věra Jourová, kommissionär med ansvar för rättsliga frågor, konsumentfrågor och jämställdhet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

EU Öppenhet
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA