Facket ifrågasätter Kriminalvårdens utbyggnadsplaner

KRIMINALVÅRDEN2023-12-20

Den tredubbling av antalet platser som Kriminalvården presenterat i sin tioårsplan är orealistisk, anser ST-avdelningen på myndigheten. Särskilt kritiskt är facket mot att arbetsgivaren räknar med att personaltätheten ska minska. ”Det är djupt oroväckande”, säger STs avdelningsordförande Joachim Danielsson.

I förra veckan presenterade Kriminalvården sin platskapacitetsrapport för den kommande tioårsperioden. Rapporten utgår från de planerade förändringar i kriminalpolitiken som Tidöavtalet innehåller.

Om avtalet genomförs i sin helhet räknar Kriminalvården med att det krävs en utbyggnad från dagens 9 000 platser i anstalter och häkten till 27 000 platser, och en fördubbling av antalet anställda. Myndigheten räknar med att personaltätheten kommer att minska med 30 procent, vilket ska bli möjligt med nya tekniska lösningar.

Kriminalvården bedömer att anslagen behöver öka från 18 miljarder kronor nästa år till 40 miljarder kronor 2033 för att det ska vara möjligt att genomföra förändringarna.

Joachim Danielsson, avdelningsordförande för ST inom Kriminalvården, anser att rapporten ger en bra och nyanserad bild av utbyggnadsbehovet om Tidöavtalet genomförs i sin helhet. Samtidigt ställer han sig frågande till om alla de 18 000 nya platserna verkligen behövs.

– Jag ser inget som tyder på att det går omkring 20 000 lagöverträdare ute i samhället i dag som har en dom som inte går att verkställa. Eller finns det 20 000 individer som förväntas begå ett brott och fylla platserna, säger Joachim Danielsson.

Han tror att det är orealistiskt att myndigheten ska växa i en sådan takt och hoppas att rapporten kan leda till diskussion om och analys av konsekvenserna av Tidöavtalet i sin helhet.

– Vad är det för framtidsbild man ser om det ska till sådana här volymökningar, och vad leder det till för samhällsnytta för Sverige och svenska medborgare? Det handlar om enorma pengar för svenska skattebetalare. Finns det något som tyder på att de här åtgärderna leder till minskad kriminalitet?

Även om en ökad digitalisering kan underlätta i verksamheten så oroar det Joachim Danielsson att personaltätheten beräknas minska med 30 procent.

– Det är djupt oroväckande. För att vårda och förändra människor – men också för att upprätthålla säkerheten – så krävs det personal. Jag är rädd för att det kommer att bli fler återfall i kriminalitet. Det väcker också frågor om hur man säkerställer en god arbetsmiljö, säger Joachim Danielsson.

I rapporten finns även förslag som syftar till att minska platsbristen på kort sikt. Ett av dem handlar om att hyra fängelseplatser utomlands. Regeringen tillsatte under förra veckan en utredning som ska analysera möjligheterna till detta. Men Joachim Danielsson är skeptisk.

– Det har redan prövats i andra länder. Norge och Danmark avslutade sina platser utomlands i förtid för att det ledde till negativa konsekvenser. Jag tvivlar på att vi i Sverige plötsligt skulle hitta på en heureka-idé som gör att det här fungerar bättre, säger han.

Ett annat förslag för att hantera överbeläggningen är fängelsefartyg.

– Det känns som ett dåligt underbyggt inspel från kanten. Möjligen är det en effekt av desperationen när det gäller att få fram nya platser.

Joachim Danielsson tror mer på utveckling av frivården och en så kallad soningskö, som också finns med som ett åtgärdsförslag i rapporten.

I dag kan en person som dömts till fängelse men efter rättegången försätts på fri fot få vänta i upp till 100 dagar innan verkställandet av straffet påbörjas på en anstalt. Genom soningskön skulle Kriminalvården få frihet att styra mer över hur och när straffet ska avtjänas.

– Det är ett rimligt och bra förslag att bygga vidare på. Norge körde det under några år för att minska belastningen så att man hinner bygga ut, säger Joachim Danielsson.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Kriminalvården
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA