Om trenden fortsätter som de senaste tre åren kommer tjänstemännens och arbetarnas organisationsgrad ha sjunkit till runt 67 respektive 54 procent år 2029, enligt rapporten.
Bild: Getty Images
Om trenden fortsätter som de senaste tre åren kommer tjänstemännens och arbetarnas organisationsgrad ha sjunkit till runt 67 respektive 54 procent år 2029, enligt rapporten.

Facklig organisationsgrad minskar

FACKLIGT2020-06-09

Facken har tappat rejält i organisationsgrad de senaste åren, framför allt bland arbetare men även bland tjänstemän. Om det fortsätter i samma takt är den svenska modellen hotad på allvar, enligt en rapport från tankesmedjan Arena idé.

Förra året var omkring 72 procent av de svenska tjänstemännen fackligt organiserade, att jämföra med 77 procent 2006. Bland arbetare har organisationsgraden gått från att ligga jämsides med tjänstemännens, till att vara runt 60 procent 2019, visar en rapport från tankesmedjan Arena idé.

Enligt Arena idé, som finansieras av ett antal fackförbund inom TCO, Saco och LO, är den sjunkande medlemsandelen ett problem inte bara för facken i sig. Det hotar även den så kallade svenska modellen, vars grund är ”jämnstarka parter”, skriver rapportförfattaren Anders Kjellberg, professor i sociologi vid Lunds universitet.

Även om organisationsgraden var i stort sett oförändrad under 2019 bland såväl tjänstemän som arbetare, spår Anders Kjellberg en dyster framtid för fackens del. Om trenden fortsätter som de senaste tre åren kommer tjänstemännens och arbetarnas organisationsgrad ha sjunkit till runt 67 respektive 54 procent år 2029, enligt rapporten.

När dessa siffror kombineras med politiska förslag som slopad avdragsrätt för medlemsavgiften i facket och förändringar i lagen om anställningsskydd, las, finns det ” fog att ställa frågan om den svenska modellen är i fara”, enligt Anders Kjellbergs analys.

Under våren har dock medlemsantalen inom en rad olika fackförbund, däribland ST, ökat som en direkt följd av coronapandemin.

”Redan under år 2019 hade nedgången i facklig anslutning praktiskt taget upphört. Om organisationsgraden till följd av coronakrisen varaktigt kommer att gå upp återstår att se”, skriver rapportförfattaren.

Mellan 2017 och 2018 har nedgången i organisationsgrad reviderats, och är nu inte lika stor som den var till en början. Det beror på att den statistik som rapporten baseras på, som samlats in av Statistiska centralbyrån, SCB, var felaktig.

Som Publikt tidigare har skrivit om upphandlade SCB ett externt konsultföretag för att göra intervjuer inom de så kallade arbetskraftsundersökningarna, AKU. Konsultföretaget gjorde i sin tur misstag som ledde till att SCB fick dra tillbaka och omarbeta statistiken. 

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Facket Medlemmar
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA