Annons:

I samband med att SCB gick ut med skriftlig information om problemen med arbetslöshetssiffrorna utelämnades uppgiften om att Evry ligger bakom den felaktiga delen av insamlingen.
Bild: Mostphotos
I samband med att SCB gick ut med skriftlig information om problemen med arbetslöshetssiffrorna utelämnades uppgiften om att Evry ligger bakom den felaktiga delen av insamlingen.

Extern konsult bakom fel i SCBs statistik

SCB2019-10-21

Den externa leverantör som samlar in data till SCBs arbetslöshetsstatistik har gjort fel som inneburit att ökningen av arbetslösheten överdrivits. ”Vi har identifierat att det är i den indatan som problemet ligger”, säger John Kling, enhetschef på SCB, till Publikt.

Förra veckan gick Statistiska centralbyrån, SCB, ut med en varning om att siffrorna i myndighetens statistik visar en för brant uppgång av arbetslösheten.

Delar av den informationen som samlats in till arbetskraftsundersökningen, AKU, sedan juni 2018 är av otillräcklig kvalitet, skrev myndigheten.

SCB har kommit fram till att det är den externa leverantören Evry, den konsultfirma som SCB under 2018 outsourcade hälften av arbetet med AKU till, som begått fel i arbetet med datainsamlingen. Det framgår av information på myndighetens intranät som Publikt har tagit del av.

Uppgifterna bekräftas av John Kling, enhetschef för AKU på SCB:

– Ja, det stämmer att vi har identifierat att det är i den indatan som problemet ligger, säger han till Publikt.

Enligt John Kling är det enbart i den del av insamlingsprocessen som görs av det externa konsultföretaget Evry som det har blivit fel. Han vill inte gå in på i detalj vad det är för fel som har begåtts.

– Datainsamlingsprocessen har ju flera perspektiv. Det handlar om hur datamaterialet bearbetas och om när man ringer personer exempelvis, det är ganska många olika saker.

I ett internt fråga-svar-dokument som Publikt tagit del av beskrivs hur SCB upptäckte felet: ”I svaren de samlat in kan vi se oförklarliga mönster som bryter mot det vi förväntat oss. Problemen ser ut att ha uppstått i samband med att leverantören i juni 2018 fick ansvar för en större del av datainsamlingen än tidigare (50 procent av intervjuerna). När vi studerat det insamlade materialet närmare har vi kunnat se en stor variation de senaste månaderna i de data som samlats in av leverantören. Efter djupare analyser har vi kommit fram till att kvaliteten inte är tillfredställande. Vi vet inte exakt hur problemen ser ut i själva datainsamlingen, men vi utreder det tillsammans med leverantören.”

När SCB gick ut med sitt pressmeddelande om felen i arbetslöshetsstatistiken utelämnades dock uppgiften om att Evry ligger bakom den del av datainsamlingen som håller otillräcklig kvalitet.

– Vårt primära fokus här har varit att förmedla de problemen vi har och hur det har påverkat statistiken. Sedan har vi också i pressmeddelandet lyft upp att det är datainsamlingsprocessen det handlar om, säger John Kling.

SCB och Evry har nu satt ihop en arbetsgrupp för att se till att datainsamlingen kring arbetslöshet ska gå rätt till i framtiden.

– Vi arbetar tillsammans för att lösa det här problemet just nu. Vårt primära fokus är att lösa problemet tillsammans, och det är vi överens om, säger John Kling.

Som Publikt tidigare rapporterat blev 37 fältintervjuare på SCB av med sina jobb i samband med att Evry tog över.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA