Fältintervjuare på SCB ersätts av sämre betalda anställda på ett privat företag. ”Att de har ännu sämre villkor än vad fältintervjuarna har är naturligtvis inte en bra utveckling”, säger STs Ulla Ekander Liew.
Bild: Per Knutsson
Fältintervjuare på SCB ersätts av sämre betalda anställda på ett privat företag. ”Att de har ännu sämre villkor än vad fältintervjuarna har är naturligtvis inte en bra utveckling”, säger STs Ulla Ekander Liew.

Sämre villkor när SCB outsourcar intervjuuppdrag

SCB2017-12-12

Anställda vid it-företaget Evry har lägre löner och sämre arbetsvillkor än de cirka 50 fältintervjuare vid SCB vars arbetsuppgifter de tar över efter en upphandling. De är ofta studenter och sällan med i facket, säger ordföranden i Unionens fackklubb.

Statistiska centralbyrån, SCB, har lagt ut hälften av jobbet med arbetskraftsundersökningen, AKU, till it-företaget Evry. Som Publikt tidigare har rapporterat förlorar runt 50 av 90 fältintervjuare på SCB därmed sin anställning.

Evry gör redan en femtedel av arbetet med AKU. De som intervjuar har kontrakt på tre månader, är ofta studenter och sällan med i facket, säger Peter Schyllberg, ordförande i Unionens fackklubb på Evry i Solna.

– Enligt de uppgifter jag har ska de ligga på minimilönen enligt kollektivavtalet, säger han.

Det betyder att de tjänar ungefär 112 kronor i timmen, eller strax under 18 000 i månaden. SCBs fältintervjuare har löner mellan 21 000 och 30 000, enligt uppgifter till Publikt.

Ulla Ekander Liew, vice ordförande för ST inom SCB, är inte nöjd.

– Att de har ännu sämre villkor än vad fältintervjuarna har är naturligtvis inte en bra utveckling. Man ska helst ha en lön som det går att leva på, säger hon.

De fältintervjuare som jobbar från SCBs kontor i Örebro får behålla sin anställning. De omkring 50 som förlorar jobbet arbetar i dag hemifrån på olika platser i landet.

– Oron är stor. Vi är väl medvetna om att det kan vara svårt för många att få nya jobb där de bor, dessutom är medelåldern bland dem ganska hög, säger Ulla Ekander Liew.

Under de senaste åren har kostnaderna för fältintervjuerna ökat, och att upphandla arbetet blir betydligt billigare, säger Magnus Sjöström, chef för AKU och ansvarig för upphandlingen.

Att Evrys personal har lägre lön och sämre villkor än de fältintervjuare som nu får sluta är dock bara en del av orsaken till det, säger han.

– Jag har ingen uppfattning om deras arbetsvillkor. Huvudskälet här är att komma åt kostnaderna och det behöver inte bara handla om de här personernas lön, utan också till exempel om hur man jobbar.

Att kostnaderna ökat beror till stor del på att det har blivit svårare att hitta folk att intervjua, menar Magnus Sjöström.

– Vi måste göra fler kontaktförsök och det blir dyrare. Då måste vi vidta åtgärder för att komma åt det, och en är att göra den här upphandlingen, säger han.

30 000 intervjuer fyra gånger om året

Arbetskraftsundersökningen, AKU, ska beskriva sysselsättningen för Sveriges befolkning.

SCB intervjuar nära 30 000 personer sammanlagt åtta gånger under en tvåårsperiod.

Resultatet utgör det officiella arbetslöshetstalet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

SCB Upphandling Evry
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA