Annons:

Fältintervjuare får gå när SCB lägger ut jobben på entreprenad

IT-företaget Evry tar över halva jobbet med en av SCBs största undersökningar. Mer än varannan fältintervjuare som arbetar på distans förlorar jobbet. ”Det är många som är oroliga och mår dåligt”, säger STs arbetsplatsombud Lotta Albertsson.
Lotta Albertsson, fältintervjuare på SCB.Bild:Niklas Johansson
Pär Westerberg, avdelningschef på SCB.Bild:SCB

Efter några överprövningar vann till sist Evry upphandlingen om SCBs arbetskraftsundersökningar. Ett fyraårigt avtal som innebär att företaget tar över halva intervjuarbetet är påskrivet.

Som Publikt tidigare skrivit om betyder det att fältintervjuare på SCB blir överflödiga. Och nyligen meddelade myndigheten att 40 tjänster bland de runt 95 fältintervjuare som jobbar på distans runt om i landet försvinner.

De allra flesta av dem jobbar deltid, vilket betyder att det är ungefär 50 personer som får gå, säger STs arbetsplatsombud Lotta Albertsson. Förhandlingar pågår om vilka det blir.

– Jag känner för mina kollegor. Många av oss bor och arbetar på ställen där det är svårt att få jobb. Dessutom är medelåldern ganska hög, säger Lotta Albertsson.

När de berörda fältintervjuarna får besked är inte klart, uppger SCBs avdelningschef Pär Westerberg. Han påpekar också att det inte bara är avtalet med Evry som skapat övertalighet. Dålig ekonomi och en omorganisation spelar också in.

Ungefär 70 fast anställda intervjuare jobbar med arbetskraftsundersökningarna på SCB i Örebro. De får däremot behålla jobben.

– Vi har sett att sådant som arbetsledning, chefs- och medarbetarskap samt att skapa en bra arbetsmiljö är mycket svårare med ett ledarskap på distans. Det är den grundläggande orsaken till det, säger Pär Westerberg.

Fram tills nu har Evry haft hand om en femtedel av arbetet med arbetskraftsundersökningarna. Pär Westerberg pekar på att Evry har goda resultat, och att det är därför som uppdraget nu utökas till att gälla hälften.

Anonyma fältintervjuare som Publikt har talat med menar dock att Evrys resultat inte är jämförbara med det som SCB uppnår.

Möjligheterna att variera sättet att ringa medborgare på ska enligt uppgifter till Publikt vara större för Evrys personal, vilket gör att deras samtal inte uppfattas komma från telefonförsäljare i lika stor utsträckning. Det innebär i sin tur att Evry kan göra fler intervjuer.

Pär Westerberg håller delvis med om den förklaringen.

– Det ekonomiska utrymme som skapas genom upphandlingen ska bland annat användas till att utveckla arbetssätt och system inom SCBs egen insamling, säger han.

Ämnen: SCB, Evry
30 000 intervjuer fyra gånger om året

Arbetskraftsundersökningen, AKU, ska beskriva sysselsättningen för Sveriges befolkning. Resultatet utgör det officiella arbetslöshetstalet.

SCB intervjuar nära 30 000 personer sammanlagt åtta gånger under två år.

Inlagt av Tell Lennmark tors, 11/02/2017 - 17:51
Argumenten som SCB använder känns orättvisa. Det är upprörande att läsa.

Vi Fältintervjuare tog jobbet under vissa premisser. Dessa har allteftersom ändrats eller tagits bort. Kontrollen har ökat ständigt. Jobbet är inte det samma som för några år sedan. Två omorganisationer under 4-5 år har tagit tid och kraft för våra chefer. Detta är främsta orsaken till Fältintervjuarnas försämrade arbetsmiljö.

Trots detta har Fältintervjuarna varit lojala och jobbat på för riksangelägen produktion - även under flera perioder med oro för eget jobb och då många mått dåligt.

Kon saknas inte förrän hon är ur båset!
Inlagt av Tell Lennmark ons, 11/01/2017 - 19:22
Att det har varit sådana problem med fältintervjuarna ("arbetsledning, chefs- och medarbetarskap samt att skapa en bra arbetsmiljö") så att man blir tvungen att säga upp halva kåren känns inte rättvist gentemot fältintervjuarna. Det är upprörande,

Detta handlar om en mycket lojal och tålig yrkeskår som trots en ökande kontroll försöker göra sitt bästa.

Kon saknas inte förrän den är ur båset!
NyhetST tar strid för en medlems rätt att genomföra skogsinventeringar och granska avverkningsanmälningar på sin fritid. Länsstyrelsen i Dalarnas län har beslutat att Sebastian Kirppu inte får ägna sig åt detta på sin fritid, med hänvisning till att det skulle kunna vara en förtroendeskadlig bisyssla. Förbundet vill nu att Arbetsdomstolen upphäver beslutet.
ArbetsmiljöNyhetStatliga myndigheter följer inte arbetsmiljölagens regler om att anställda ska ha inflytande över arbetet mot hot och våld. Det bedömer forskare som intervjuat huvudskyddsombud på tio stora myndigheter.
ÖppenhetNyhetEtt halvår efter att Journalistförbundet begärt att få ut utrikesminister Margot Wallströms e-postlogg har regeringen lämnat ut den. I stället för att hemligstämpla hela loggen har man prövat sekretessen rad för rad.
Val 2018FördjupningPublikts valbevakning fortsätter, nu med fokus på hur partierna ser på styrningen av myndigheter och statliga bolag. Några av STs viktigaste krav på den kommande regeringen är fler anställda i staten och att det inte blir några nya omlokaliseringar av myndigheter.
HögskolanNyhetAndelen forskande och undervisande personal ökar i förhållande till andra personalgrupper i högskolan, enligt statistik från Universitetskanslersämbetet, UKÄ.
JämställdhetNyhetLöneskillnaden mellan män och kvinnor fortsätter att minska på arbetsmarknaden, enligt en rapport från Medlingsinstitutet. Den oförklarade delen av löneskillnaden är nu 4,3 procent.
FörsäkringskassanNyhetJustitieombudsmannen riktar allvarlig kritik mot Försäkringskassan för dess långsamma handläggning av två fall där människor ansökt om ersättning för vård i ett annat EES-land.
PolisenNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Polismyndigheten, sedan en man avlidit i samband med polistransport till ett behandlingshem.
HÖGSKOLANNyhetKonkurrens om forskningsmedel på universitet och högskolor leder inte till bättre forskning. Ökade statliga basanslag är en bättre väg att gå, enligt en ny forskningsstudie.
HÖGSKOLANNyhetEn bedragare lurade Malmö universitet att skicka en professors lön till sitt eget konto. ”Ganska genialt”, säger Polisens nationella expert på bedrägerier till Ekot. Universitetet ändrar nu sina rutiner.
REGERINGENNyhetTrots att Socialdemokraterna anser att allmän visstid bör avskaffas har Regeringskansliet har över 200 anställda på allmän visstid, rapporterar Dagens Nyheter. ”Allmän visstid är ett stort problem, och det har sett likadant ut i flera år", säger STs avdelningsordförande Thomas Janson till Publikt.
KRIMINALVÅRDENNyhetTvå kriminalvårdare på häktet i Helsingborg har friats av personalansvarsnämnden för sin användning av pepparsprej mot en intagen. Nyligen friades en kriminalvårdare av tingsrätten efter en liknande händelse.
BolagsverketNyhetBolagsverket i Sundsvall ska få en tydligare roll i kampen mot brottslighet. Det säger näringsminister Mikael Damberg, S, till SVT och lovar att se över lagstiftningen.
HögskolanNyhetUniversitets- och högskolerådet, UHR, får regeringens uppdrag att öka tillgängligheten till högskolan och att motverka diskriminering av studenter med funktionsnedsättning.
REGERINGENNyhetRegeringen utlovar 120 nya statliga jobb i Kiruna. De ska ersätta de arbetstillfällen som försvinner när Radiotjänst i Kiruna läggs ned.
SocialförsäkringNyhetFörra generaldirektören för Försäkringskassan, Ann-Marie Begler, får nu ett nytt uppdrag av regeringen. Hon ska utreda en samordning av utbetalningar från välfärdssystemen.
ArbetsförmedlingenNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Arbetsförmedlingen för att ha lämnat ut uppgifter om en arbetssökandes personliga förhållanden utan att först pröva om uppgifterna omfattades av sekretess.
JämställdhetNyhetLöneskillnaden mellan statsanställda män och kvinnor har minskat med 0,9 procentenheter. Den del av löneskillnaden som inte kan förklaras av objektiva faktorer, den så kallade oförklarade löneskillnaden, ligger på 0,4 procent, skriver Arbetsgivarverket i en ny rapport.
HögskolanNyhetRiksdagen är enig om att hanteringen av uppkomna överskott vid landets lärosäten måste bli bättre. I ett beslut på onsdagen ställde sig alla partier bakom regeringens bedömning av Riksrevisionens granskning.
TRAFIKVERKETNyhetRiksrevisionen riktar omfattande kritik mot Trafikverket för myndighetens hantering av forskningsmedel. Trafikverket lever inte upp till kraven på ”ordning och reda”, enligt Riksrevisionen.
HÖGSKOLANNyhetST stämmer Göteborgs universitet inför Arbetsdomstolen. Universitetet hade beslutat om löneavdrag för en examenshandläggare, men ST anser att medlemmen inte åsidosatt sina skyldigheter i anställningen.
InternationelltNyhetSka det bli verklig fred är det upp till oss själva. Det konstaterar det sydkoreanska fackförbundet för offentliganställda, KPTU, efter toppmötet mellan USA och Nordkorea.
StatsförvaltningNyhet148 500 personer ska nyanställas i staten fram till slutet av 2022, enligt en beräkning som ST har gjort. Många av dem kommer att arbeta med it.
arbetsförmedlingenNyhetInspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, kritiserar i en ny rapport hur Arbetsförmedlingen sköter de arbetssökandes aktivitetsrapporter. Bara två av tre rapporter kommer faktiskt in till myndigheten.
BidragsfuskNyhetPolisen och Åklagarmyndigheten får regeringens uppdrag att gemensamt hitta metoder att förbättra och effektivisera arbetet mot bidragsfusk. Uppdraget ska genomföras i samråd med andra myndigheter.
SkolmyndigheterNyhetEn statlig utredning föreslår att myndigheterna på skolområdet slås samman. Utbildningsminister Gustav Fridolin, MP, avvisar dock förslaget. Han vill behålla myndigheterna, men regionalisera organisationen.
OpinionNyhetSocialdemokraterna är med 28,6 procent största partiet bland offentliganställda, Moderaterna är näst störst med 19,9 procent och Sverigedemokraterna får 17,1 procent. Det framgår av Statistiska Centralbyråns, SCBs, partisympatiundersökning.
JämställdhetNyhetOjämlikheten i hälsa ökar bland kvinnor, medan den i stort är oförändrad bland män. Det konstateras i en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitiska studier, IFAU.
ArbetsrättNyhetRegeringens särskilde utredare föreslår att rätten att vidta stridsåtgärder begränsas och att en särskild nämnd inrättas för att besluta om fredsplikt. Men utredningens förslag läggs åt sidan till förmån från det förslag arbetsmarknadens parter presenterat.
öppenhetNyhetUtrikesminister Margot Wallström, S, prickas av ett enigt konstitutionsutskott för UDs hantering av offentlighetsprincipen under Sveriges kampanj för en plats i FNs säkerhetsråd.
FackligtNyhetI en debattartikel välkomnar TCOs chefsekonom Mikael Sandström riksdagens nej till att begränsa vinster i välfärden. Vinstfrågan hindrar en diskussion om hur privata företag kan göra nytta i välfärden, skriver han.
ARBETSRÄTTNyhetHamnarbetarförbundet överväger att begära en prövning av om de nya konfliktregler som parterna föreslagit är tillåtna enligt internationell rätt, skriver tidningen Arbetet.
ArbetsmiljöNyhet»Man måste kunna sätta sina gränser för när det är jobb och när det är fritid«, säger Lena Holm på Lantmäteriet.
PolisenNyhetNär Rebecka Brodin öppnar pass­expeditionen i Ludvika klockan nio är det redan kö.
PrideNyhetFrågan om hur myndigheter bemöter hbtq-personer kommer att stå i centrum för ST vid sommarens Pridefestivaler.
FackligtNyhetDemokratin och fackliga rättigheter är under stark press i många länder i världen. Enligt IFS, Internationella fackliga samorganisationen, har antalet länder som godtyckligt griper fackmedlemmar ökat från 44 till 59 mellan 2017 och 2018.
KriminalvårdenNyhetDe flesta som döms till fängelse får korta fängelsestraff på ett halvår eller mindre. Nu vill Kriminalvården att fler ska dömas till frivård hellre än korta fängelsestraff.
ARBETSRÄTTNyhetArbetsmarknadens parter lämnar ett eget lagförslag om konflikträtten. Syftet är att det ska användas i stället för det förslag som väntas från den utredning som regeringen tillsatt. "Ett styrkebesked", enligt arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetEn chef på Försäkringskassan varnas för att hon jämfört sin egen solbränna med en underställd medarbetares hudfärg. Enligt personalansvarsnämnden kränkte chefen medarbetarens värdighet.
EtableringNyhetRegeringen har gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att ta fram en modell för matchning till etableringsjobb. Uppdraget ska genomföras i samråd med LO, Unionen och Svenskt Näringsliv.