Annons:

Fältintervjuare får gå när SCB lägger ut jobben på entreprenad

IT-företaget Evry tar över halva jobbet med en av SCBs största undersökningar. Mer än varannan fältintervjuare som arbetar på distans förlorar jobbet. ”Det är många som är oroliga och mår dåligt”, säger STs arbetsplatsombud Lotta Albertsson.
Lotta Albertsson, fältintervjuare på SCB.Bild:Niklas Johansson
Pär Westerberg, avdelningschef på SCB.Bild:SCB

Efter några överprövningar vann till sist Evry upphandlingen om SCBs arbetskraftsundersökningar. Ett fyraårigt avtal som innebär att företaget tar över halva intervjuarbetet är påskrivet.

Som Publikt tidigare skrivit om betyder det att fältintervjuare på SCB blir överflödiga. Och nyligen meddelade myndigheten att 40 tjänster bland de runt 95 fältintervjuare som jobbar på distans runt om i landet försvinner.

De allra flesta av dem jobbar deltid, vilket betyder att det är ungefär 50 personer som får gå, säger STs arbetsplatsombud Lotta Albertsson. Förhandlingar pågår om vilka det blir.

– Jag känner för mina kollegor. Många av oss bor och arbetar på ställen där det är svårt att få jobb. Dessutom är medelåldern ganska hög, säger Lotta Albertsson.

När de berörda fältintervjuarna får besked är inte klart, uppger SCBs avdelningschef Pär Westerberg. Han påpekar också att det inte bara är avtalet med Evry som skapat övertalighet. Dålig ekonomi och en omorganisation spelar också in.

Ungefär 70 fast anställda intervjuare jobbar med arbetskraftsundersökningarna på SCB i Örebro. De får däremot behålla jobben.

– Vi har sett att sådant som arbetsledning, chefs- och medarbetarskap samt att skapa en bra arbetsmiljö är mycket svårare med ett ledarskap på distans. Det är den grundläggande orsaken till det, säger Pär Westerberg.

Fram tills nu har Evry haft hand om en femtedel av arbetet med arbetskraftsundersökningarna. Pär Westerberg pekar på att Evry har goda resultat, och att det är därför som uppdraget nu utökas till att gälla hälften.

Anonyma fältintervjuare som Publikt har talat med menar dock att Evrys resultat inte är jämförbara med det som SCB uppnår.

Möjligheterna att variera sättet att ringa medborgare på ska enligt uppgifter till Publikt vara större för Evrys personal, vilket gör att deras samtal inte uppfattas komma från telefonförsäljare i lika stor utsträckning. Det innebär i sin tur att Evry kan göra fler intervjuer.

Pär Westerberg håller delvis med om den förklaringen.

– Det ekonomiska utrymme som skapas genom upphandlingen ska bland annat användas till att utveckla arbetssätt och system inom SCBs egen insamling, säger han.

Ämnen: SCB, Evry
30 000 intervjuer fyra gånger om året

Arbetskraftsundersökningen, AKU, ska beskriva sysselsättningen för Sveriges befolkning. Resultatet utgör det officiella arbetslöshetstalet.

SCB intervjuar nära 30 000 personer sammanlagt åtta gånger under två år.

Inlagt av Tell Lennmark tors, 11/02/2017 - 17:51
Argumenten som SCB använder känns orättvisa. Det är upprörande att läsa.

Vi Fältintervjuare tog jobbet under vissa premisser. Dessa har allteftersom ändrats eller tagits bort. Kontrollen har ökat ständigt. Jobbet är inte det samma som för några år sedan. Två omorganisationer under 4-5 år har tagit tid och kraft för våra chefer. Detta är främsta orsaken till Fältintervjuarnas försämrade arbetsmiljö.

Trots detta har Fältintervjuarna varit lojala och jobbat på för riksangelägen produktion - även under flera perioder med oro för eget jobb och då många mått dåligt.

Kon saknas inte förrän hon är ur båset!
Inlagt av Tell Lennmark ons, 11/01/2017 - 19:22
Att det har varit sådana problem med fältintervjuarna ("arbetsledning, chefs- och medarbetarskap samt att skapa en bra arbetsmiljö") så att man blir tvungen att säga upp halva kåren känns inte rättvist gentemot fältintervjuarna. Det är upprörande,

Detta handlar om en mycket lojal och tålig yrkeskår som trots en ökande kontroll försöker göra sitt bästa.

Kon saknas inte förrän den är ur båset!
SWEDAVIANyhetEn man utan svenskt arbetstillstånd och en efterlyst man har jobbat på Arlanda flygplats, trots att de båda har säkerhetsprövats, enligt Aftonbladet. ”Jag har inte fått någon mer information än att ingen av dem är anställd av Swedavia”, säger STs sektionsordförande Mikael Nordenståhl till Publikt.
POLISENNyhetCivilanställda som går den särskilda polisutbildningen ska ha aspiranttjänstgöring i ett halvår, föreslår regeringen i en promemoria. Remissinstanserna är överlag positiva till förslaget, men akademikerförbunden vill se en mer flexibel utbildningsmodell, visar Publikts genomgång av remissvaren.
StatsförvaltningNyhetDet finns stora brister i ledning och styrning av verksamheten vid Nationalmuseum, konstaterar Statskontoret efter en analys. Myndigheten behöver en omstart för att kunna genomföra sitt uppdrag på ett effektivt sätt.
TillitsreformenFördjupningFör fem år sedan aviserade regeringen en ”tillitsreform” som utlovade större frihet och en minskad administ­rativ börda för offentlig­anställda. Men kritiker varnar för att förändringen kan bli kosmetisk, och facken tycks stå vid sidan om.

Läs mer

Dansk reform med förhinder

SpårtrafikenNyhetTrafikverket får regeringens uppdrag att upprätta en långsiktig plan för att underhålla järnvägen. Bakom beslutet ligger att brister i underhåll påverkar tillförlitligheten i järnvägstrafiken.
STATISTISKA CENTRALBYRÅNNyhetArbetslösheten för september i år skrivs ned med 1,1 procentenheter, efter att Statistiska centralbyrån, SCB, uppmärksammat felaktigheter i det externa konsultföretaget Evrys insamlade data. Men Evry vill i dagsläget inte säga att företaget gjort fel, enligt Svenska Dagbladet.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetI september hoppade företagshälsovården av sitt uppdrag på Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak. Samtidigt sade skyddsombudet upp sig. Nu har man utsett ett nytt skyddsombud och anlitat ett nytt företag för att kartlägga arbetsmiljön. ”Det är klart att det som har varit har påverkat”, säger nya skyddsombudet Håkan Åhlenius till Publikt.
POLISENNyhetAtt civilanställda inom Polisen ska få använda sig av den logga som poliser har på uniformen är en fråga som ST har drivit en tid. Arbetsgivaren närmar sig nu ett beslut. ”Vi har en positiv inställning till det”, säger Tomas Rosenberg, chef på myndighetens HR-avdelning, till Publikt.
SCBNyhetStatistiska centralbyråns generaldirektör Joakim Stymne kallas till riksdagens finansutskott för att förklara turerna kring de missvisande siffrorna i myndighetens arbetskraftsundersökningar.
StatsförvaltningNyhetArbetsgivarverket har tagit fram två nya webbutbildningar för ledare och medarbetare i staten. Utbildningarna är tillgängliga för alla på myndighetens webbplats.
DomstolarnaNyhetDet har blivit vanligare att människor försöker smuggla med sig knivar och andra vapen in i domstolarna. För ordningsvakterna innebär det en alltmer hotfull arbetsmiljö. ”Det är klart att det känns obehagligt ibland”, säger Jenny Fällström, ordningsvakt vid Södertörns tingsrätt.
UPPHANDLINGSMYNDIGHETENNyhetLiten, men smart och modern. Så beskrivs Upphandlingsmyndigheten i juryns motivering till priset som Sveriges modernaste myndighet.
SPÅRTRAFIKENNyhetNär en lokförare vid Green Cargo nyligen avled i en arbetsplatsolycka i Piteå var det den tredje dödsolyckan på två år inom bolaget. STs sektionsordförande Kenth Bergqvist kan inte uttala sig om orsaken till olyckan, men konstaterar att generellt sett är stress en riskfaktor som kan leda till olyckor: ”Man måste titta på vår schemaläggning och se över kollektivavtalet kring arbetstider”, säger han till Publikt.
AssistansNyhetI ett brev till regeringen begär Försäkringskassan att lagen ska skärpas, för att det ska blir möjligt för myndigheten att stoppa blufföretag från att få ut assistansersättning.
A-kassaNyhetDet finns flera blindskär för a-kassorna när det gäller att hantera a-kassa i samband med studier. Det framgår av IAFs granskning av hur a-kassorna sköter arbetslöshetsersättning till personer som studerar.
ArbetsförmedlingenNyhetFlera partier i riksdagen har börjat samla sig i ett motstånd mot reformeringen av Arbetsförmedlingen. Enligt Expressen är en majoritet emot den snabba tidsplanen för förändringarna.
SCBNyhetCivilminister Lena Micko, S, har kallat till sig Statistiska centralbyråns, SCBs, generaldirektör Joakim Stymne. Samtalet ska handla om det externa konsultföretaget Evrys felaktiga datainsamling, som orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, skriver Aftonbladet.
ArbetsmarknadNyhetRegeringen måste stoppa EUs planer på en europeisk minimilön, kräver Karl-Petter Thorwaldsson, LO, Martin Linder, PTK, och Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv, i en gemensam debattartikel. "Kollektivavtalsmodellen riskerar att på sikt ersättas av en från Bryssel statligt styrd arbetsmarknadsmodell", skriver partsföreträdarna.
ArbetslivNyhetEn del människor drivs av att lära sig nytt, medan andra mer vill prestera och vara bäst. I arbetslivet tycks de som fokuserar på att bemästra uppgifter klara sig bäst, enligt organisationsforskaren Christina Nerstad vid universitetet Oslomet.
ArbetsrättNyhetDet finns stora luckor i reglerna för offentliganställdas bisysslor, enligt en studie som genomförts av Statskontoret. Dagens reglering är komplex och svårtolkad, skriver Statskontoret.
RegeringenNyhetRegeringen KU-anmäls nu av riksdagsledamoten Ali Esbati, V, för sin hantering av Arbetsförmedlingen. Han menar att regeringens agerande är oansvarigt och därför bör granskas av konstitutionsutskottet.
STATISTISKA CENTRALBYRÅNNyhetEfter att det externa konsultföretaget Evry orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, ska nu Statistiska centralbyrån, SCB, successivt avsluta samarbetet. Exakt hur avvecklingen ska gå till förhandlar man om. ”Det här är en stor fråga för oss som jobbar på SCB”, säger Ulla Ekander Liew, vice ordförande för ST inom SCB, till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetEn intern granskning visar stora brister i Arbetsförmedlingens hantering av arbetsgivare som söker personal för subventionerade anställningar. Sju av tio får ingen återkoppling inom fyra veckor, rapporterar SVT.
KRIMINALVÅRDENNyhetTvå kriminalvårdare dömdes för tjänstefel i Värmlands tingsrätt efter att en man avlidit i arresten. De hade missat en del av tillsynen, enligt domen. I rätten vittnade anställda om brister i rutiner och internutbildning. Det lokala facket efterlyser arbetsgivaransvaret. ”Det är synd att de här individerna drabbas när någon annan har ansvar för säkerheten”, säger STs klubbordförande Ofle Mohamed till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontroll av deltidsarbetslösas arbetslöshetsersättning är bristfällig. Det kommer Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, fram till efter en granskning.
BiståndNyhetStatskontoret och Ekonomistyrningsverket, ESV, får regeringens uppdrag att utreda biståndsmyndigheten Sidas effektivitet, ledning, styrning och uppföljning. Utredningen ska vara klar om ett år.