I dag meddelade SCB att samarbetet med Evry avvecklas helt. Det handlar om en successiv nedtrappning som de båda parterna just nu förhandlar om.
Bild: Mostphotos
I dag meddelade SCB att samarbetet med Evry avvecklas helt. Det handlar om en successiv nedtrappning som de båda parterna just nu förhandlar om.

SCB avvecklar samarbetet med Evry

STATISTISKA CENTRALBYRÅN2019-11-08

Efter att det externa konsultföretaget Evry orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, ska nu Statistiska centralbyrån, SCB, successivt avsluta samarbetet. Exakt hur avvecklingen ska gå till förhandlar man om. ”Det här är en stor fråga för oss som jobbar på SCB”, säger Ulla Ekander Liew, vice ordförande för ST inom SCB, till Publikt.

För några veckor sedan meddelade SCB att ”oförklarliga avvikelser i rådatan” som samlats in i arbetskraftsundersökningen, AKU, orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken. Som Publikt då rapporterade var det konsultföretaget Evry, som står för hälften av datainsamlingen till AKU, som orsakat felet.

I dag meddelade myndigheten att samarbetet med Evry avvecklas helt. Det handlar om en successiv nedtrappning som de båda parterna just nu förhandlar om.

– Det ska avvecklas helt, men exakt i vilken form det kommer att ske och tidsramen är inte spikat än. Men i förlängningen ska SCB göra det här själva, säger Johannes Cleris, pressansvarig på SCB, till Publikt.

I ett internt skriftligt meddelande till SCBs personal, som Publikt har tagit del av, skriver myndigheten också att samarbetet med Evry kommer att avslutas.

SCB tecknade i våras också ett tilläggsavtal, där man köper in 12 000 extra konsulttimmar av Evry under ett års tid till en kostnad av omkring 5,1 miljoner kronor. Skälet till detta var att Evry hade problem med svarsfrekvenserna i intervjuerna kring AKU.

I ett inledande skede kommer urvalet för AKU att halveras, och enbart bestå av den statistik som samlas in av SCB internt, enligt SCBs pressmeddelande. Därefter kommer urvalet att trappas upp efter hand.

”Vi ser att vi behöver öka stabiliteten i datainsamlingen, vilket kräver ett stort arbete som behöver planeras och utföras av SCB, och som kommer att ta en längre tid. Givet omständigheterna har vi kommit fram till att det här är den bästa lösningen”, kommenterar John Kling, enhetschef för AKU, SCBs beslut i myndighetens pressmeddelande.

När Evry nu ska göra en allt mindre del av arbetet med AKU, tar SCB i stället in konsulter från Lernia för att täcka upp. Lernia anlitas sedan tidigare för att arbeta med den del av datainsamlingen till AKU som görs internt inom SCB. I nuläget kommer det inte att nyanställas personal, meddelar myndigheten i pressmeddelandet.

Evry anser dock att det inte är helt klarlagt att samarbetet med SCB gällande AKU helt kommer att avvecklas.

– Det är för tidigt att uttala sig om eftersom vi i nuläget har inlett samtal om nedtrappning, säger Susanne Delastacia, pressansvarig på Evry till Publikt.

Ulla Ekander Liew, STs vice ordförande inom SCB, fick beskedet under dagen. Beroende på var man arbetar inom myndigheten är de felaktigheter som framkommit kring AKU en stor fråga, säger hon till Publikt.

– AKU är en så pass ansedd produkt som är stor för SCB, och något som många användare tycker är viktigt, säger hon.

En reviderad version av den felaktiga arbetslöshetsstatistiken presenteras 14 november, enligt pressmeddelandet från myndigheten.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

SCB Evry aku
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA