Annons:
SCB har köpt 12 000 extra konsulttimmar till en kostnad av omkring 5,1 miljoner kronor av den externa leverantören Evry, enligt ett avtal som Publikt har tagit del av.Bild:Mostphotos
SCB
Nyhet
AVLinus Hellerstedt0 kommentarerTyck till!

SCB köper fler timmar av företag som gjort fel

SCB har köpt 12 000 extra timmar av den externa konsulten Evry, som orsakat fel i SCBs arbetslöshetsstatistik. Anledningen är att Evry har haft problem med svarsfrekvensen i sina intervjuer. De extra timmarna kostar SCB omkring 5,1 miljoner kronor, enligt det ettåriga avtal som skrevs i våras.
Anna Elvkull, avdelningschef på SCB.Bild:SCB

Förra veckan gick SCB själva ut med uppgifter om att brister i den så kallade arbetskraftsundersökningen, AKU, innebär att  myndighetens statistik visar en för brant uppgång av arbetslösheten.

Som Publikt tidigare rapporterat om beror felet enligt SCB på att den externa leverantören Evry, som sedan våren 2018 gör hälften av arbetet med datainsamlingen till AKU, begått fel i arbetet.

Bland annat har Evry haft problem med låg svarsfrekvens. För att råda bot på detta har SCB köpt 1 000 extra konsulttimmar i månaden under ett års tid, visar ett avtal som Publikt har tagit del av. Avtalet skrevs i april i år och gäller till och med 30 april 2020.

– Det uppstod en situation när Evry ansåg sig inte kunna leva upp till sin del av avtalet. Man fick inte in tillräckligt många svar, säger Anna Elvkull, chef för SCBs avdelning för datainsamling till Publikt.

De extra timmarna, som SCB enligt avtalet får betala omkring 5,1 miljoner kronor för, motsvarar ungefär sex heltidstjänster.

När Evry tog över en större del av arbetet med datainsamlingen till AKU blev 37 av SCBs fältintervjuare av med jobbet.

Men det betyder inte nödvändigtvis att SCB sade upp för många fältintervjuare, menar Anna Elvkull.

– Man måste hålla isär det här. När vi gick från 20 till 50 procent hade Evry ett bra flöde och bra svarsfrekvenser. Det var då vi tog det beslutet, och då hade vi ingen aning om vad som skulle komma sedan, säger hon.

Den extra kostnaden för ytterligare konsulttimmar är rimlig utifrån att SCB har som fokus att få fram trovärdig statistik, menar Anna Elvkull.

Hon ångrar inte att SCB valde att outsourca arbetet till Evry.

– Vi funderar inte i de banorna just nu.

Sedan Evry tog över en större del av arbetet har företaget ofta sämre resultat vad gäller svarsfrekvenserna än vad de anställda som sköter SCBs del av AKU-intervjuerna har, vilket Publikt tidigare rapporterat om.

Under juli 2018 låg Evrys svarsfrekvens exempelvis på omkring 49 procent. Under augusti i år var Evrys svarsfrekvens 50 procent, samtidigt som SCBs interna intervjuare då låg på 54 procent. 

En fältintervjuare som Publikt har pratat med, som vill vara anonym, påpekar att det numera blir en något haltande jämförelse, eftersom Evry i och med det nya avtalet sedan i maj alltså har tusen extra timmar att jobba med.

– När jag började jobba med det här låg svarsfrekvenserna på 85 procent, men det är ju inte realistiskt nuförtiden. Att man ligger kring 53 eller 54 är inget oroande, skulle jag säga. Men under 50 procent finns inte på kartan i min värld, säger fältintervjuaren.

I avtalet om de extra timmarna står att Evrys tusen extra konsulttimmar i månaden ”bedöms vara den volym som krävs för att upprätthålla en svarsfrekvens om ca 55 procent”.

Enligt John Kling, enhetschef för AKU på SCB, finns det dock inga direkta mål uppsatta för svarsfrekvensen i AKU. Han påpekar också att frekvensen har gått upp och ned i både Evrys intervjuer och i de intervjuer som SCB utfört internt.

Även om en hög svarsfrekvens generellt är viktig i undersökningar, så handlar det också om att samla in rätt typ av svar för att få rätt representation i underlaget, enligt John Kling.

– I ett hypotetiskt exempel är det bättre att ha 50 procents bortfall som är jämnt fördelat än att ha 40 procent men att det är väldigt skevt i stället, säger han.

SCB arbetar med att revidera den statistik som har blivit felaktig. Exakt vad som orsakat felet i arbetslöshetsstatistiken vill SCB inte gå ut med i nuläget, enligt John Kling.

– Vi jobbar just nu med vår underleverantör för att klargöra det, säger han.

Bli den första att tycka till!
SWEDAVIANyhetEn man utan svenskt arbetstillstånd och en efterlyst man har jobbat på Arlanda flygplats, trots att de båda har säkerhetsprövats, enligt Aftonbladet. ”Jag har inte fått någon mer information än att ingen av dem är anställd av Swedavia”, säger STs sektionsordförande Mikael Nordenståhl till Publikt.
POLISENNyhetCivilanställda som går den särskilda polisutbildningen ska ha aspiranttjänstgöring i ett halvår, föreslår regeringen i en promemoria. Remissinstanserna är överlag positiva till förslaget, men akademikerförbunden vill se en mer flexibel utbildningsmodell, visar Publikts genomgång av remissvaren.
StatsförvaltningNyhetDet finns stora brister i ledning och styrning av verksamheten vid Nationalmuseum, konstaterar Statskontoret efter en analys. Myndigheten behöver en omstart för att kunna genomföra sitt uppdrag på ett effektivt sätt.
TillitsreformenFördjupningFör fem år sedan aviserade regeringen en ”tillitsreform” som utlovade större frihet och en minskad administ­rativ börda för offentlig­anställda. Men kritiker varnar för att förändringen kan bli kosmetisk, och facken tycks stå vid sidan om.

Läs mer

Dansk reform med förhinder

SpårtrafikenNyhetTrafikverket får regeringens uppdrag att upprätta en långsiktig plan för att underhålla järnvägen. Bakom beslutet ligger att brister i underhåll påverkar tillförlitligheten i järnvägstrafiken.
STATISTISKA CENTRALBYRÅNNyhetArbetslösheten för september i år skrivs ned med 1,1 procentenheter, efter att Statistiska centralbyrån, SCB, uppmärksammat felaktigheter i det externa konsultföretaget Evrys insamlade data. Men Evry vill i dagsläget inte säga att företaget gjort fel, enligt Svenska Dagbladet.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetI september hoppade företagshälsovården av sitt uppdrag på Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak. Samtidigt sade skyddsombudet upp sig. Nu har man utsett ett nytt skyddsombud och anlitat ett nytt företag för att kartlägga arbetsmiljön. ”Det är klart att det som har varit har påverkat”, säger nya skyddsombudet Håkan Åhlenius till Publikt.
POLISENNyhetAtt civilanställda inom Polisen ska få använda sig av den logga som poliser har på uniformen är en fråga som ST har drivit en tid. Arbetsgivaren närmar sig nu ett beslut. ”Vi har en positiv inställning till det”, säger Tomas Rosenberg, chef på myndighetens HR-avdelning, till Publikt.
SCBNyhetStatistiska centralbyråns generaldirektör Joakim Stymne kallas till riksdagens finansutskott för att förklara turerna kring de missvisande siffrorna i myndighetens arbetskraftsundersökningar.
StatsförvaltningNyhetArbetsgivarverket har tagit fram två nya webbutbildningar för ledare och medarbetare i staten. Utbildningarna är tillgängliga för alla på myndighetens webbplats.
DomstolarnaNyhetDet har blivit vanligare att människor försöker smuggla med sig knivar och andra vapen in i domstolarna. För ordningsvakterna innebär det en alltmer hotfull arbetsmiljö. ”Det är klart att det känns obehagligt ibland”, säger Jenny Fällström, ordningsvakt vid Södertörns tingsrätt.
UPPHANDLINGSMYNDIGHETENNyhetLiten, men smart och modern. Så beskrivs Upphandlingsmyndigheten i juryns motivering till priset som Sveriges modernaste myndighet.
SPÅRTRAFIKENNyhetNär en lokförare vid Green Cargo nyligen avled i en arbetsplatsolycka i Piteå var det den tredje dödsolyckan på två år inom bolaget. STs sektionsordförande Kenth Bergqvist kan inte uttala sig om orsaken till olyckan, men konstaterar att generellt sett är stress en riskfaktor som kan leda till olyckor: ”Man måste titta på vår schemaläggning och se över kollektivavtalet kring arbetstider”, säger han till Publikt.
AssistansNyhetI ett brev till regeringen begär Försäkringskassan att lagen ska skärpas, för att det ska blir möjligt för myndigheten att stoppa blufföretag från att få ut assistansersättning.
A-kassaNyhetDet finns flera blindskär för a-kassorna när det gäller att hantera a-kassa i samband med studier. Det framgår av IAFs granskning av hur a-kassorna sköter arbetslöshetsersättning till personer som studerar.
ArbetsförmedlingenNyhetFlera partier i riksdagen har börjat samla sig i ett motstånd mot reformeringen av Arbetsförmedlingen. Enligt Expressen är en majoritet emot den snabba tidsplanen för förändringarna.
SCBNyhetCivilminister Lena Micko, S, har kallat till sig Statistiska centralbyråns, SCBs, generaldirektör Joakim Stymne. Samtalet ska handla om det externa konsultföretaget Evrys felaktiga datainsamling, som orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, skriver Aftonbladet.
ArbetsmarknadNyhetRegeringen måste stoppa EUs planer på en europeisk minimilön, kräver Karl-Petter Thorwaldsson, LO, Martin Linder, PTK, och Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv, i en gemensam debattartikel. "Kollektivavtalsmodellen riskerar att på sikt ersättas av en från Bryssel statligt styrd arbetsmarknadsmodell", skriver partsföreträdarna.
ArbetslivNyhetEn del människor drivs av att lära sig nytt, medan andra mer vill prestera och vara bäst. I arbetslivet tycks de som fokuserar på att bemästra uppgifter klara sig bäst, enligt organisationsforskaren Christina Nerstad vid universitetet Oslomet.
ArbetsrättNyhetDet finns stora luckor i reglerna för offentliganställdas bisysslor, enligt en studie som genomförts av Statskontoret. Dagens reglering är komplex och svårtolkad, skriver Statskontoret.
RegeringenNyhetRegeringen KU-anmäls nu av riksdagsledamoten Ali Esbati, V, för sin hantering av Arbetsförmedlingen. Han menar att regeringens agerande är oansvarigt och därför bör granskas av konstitutionsutskottet.
STATISTISKA CENTRALBYRÅNNyhetEfter att det externa konsultföretaget Evry orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, ska nu Statistiska centralbyrån, SCB, successivt avsluta samarbetet. Exakt hur avvecklingen ska gå till förhandlar man om. ”Det här är en stor fråga för oss som jobbar på SCB”, säger Ulla Ekander Liew, vice ordförande för ST inom SCB, till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetEn intern granskning visar stora brister i Arbetsförmedlingens hantering av arbetsgivare som söker personal för subventionerade anställningar. Sju av tio får ingen återkoppling inom fyra veckor, rapporterar SVT.
KRIMINALVÅRDENNyhetTvå kriminalvårdare dömdes för tjänstefel i Värmlands tingsrätt efter att en man avlidit i arresten. De hade missat en del av tillsynen, enligt domen. I rätten vittnade anställda om brister i rutiner och internutbildning. Det lokala facket efterlyser arbetsgivaransvaret. ”Det är synd att de här individerna drabbas när någon annan har ansvar för säkerheten”, säger STs klubbordförande Ofle Mohamed till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontroll av deltidsarbetslösas arbetslöshetsersättning är bristfällig. Det kommer Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, fram till efter en granskning.
BiståndNyhetStatskontoret och Ekonomistyrningsverket, ESV, får regeringens uppdrag att utreda biståndsmyndigheten Sidas effektivitet, ledning, styrning och uppföljning. Utredningen ska vara klar om ett år.