Annons:
Lotta Albertsson, före detta fältintervjuare på SCB, känner ingen skadeglädje över att den externa leverantören Evry gjort fel. "Evrys personal är säkert jätteduktiga men det är ingen av dem som har jobbat med det här i 20 år", säger hon till Publikt.Bild:Niklas Johansson
SCB
Nyhet
AVLinus Hellerstedt0 kommentarerTyck till!

”Jag känner ingen skadeglädje”

När SCB lade ut arbetet med arbetslöshetsstatistik på entreprenad var Lotta Albertsson en av de 37 fältintervjuare som blev av med jobbet. Nu när det uppdagats att leverantören Evry gjort fel i datainsamlingen känner hon ingen skadeglädje. ”Jag tycker att de har reat ut det och jag blir ledsen eftersom undersökningen betyder så mycket”, säger hon till Publikt.

Efter att den externa leverantören Evry tog över hälften av arbetet med datainsamlingen till SCBs arbetskraftsundersökningar, AKU, blev 37 fältintervjuare på SCB av med jobbet.

I förra veckan meddelade SCB att misstag i datainsamlingen till AKU har gjort att att ökningen av arbetslösheten överdrivits. Som Publikt tidigare rapporterat har myndigheten kommit fram till att felet ligger i de data som samlats in av Evry.

En av de SCB-anställda fältintervjuare som förlorade sitt jobb i och med outsourcningen var Lotta Albertsson. Hon känner ingen skadeglädje och försöker lägga SCB bakom sig, säger hon till Publikt.

– Jag har jobbat i 20 år med arbetskraftsundersökningarna. Jag tycker att de har reat ut det och jag blir ledsen eftersom undersökningen betyder så mycket och är så viktig för samhället.

I samband med att hennes arbetsuppgifter togs över av Evry blev hon erbjuden ett jobb på SCB i Örebro. Men eftersom hon bor på en gård i småländska Flisby, nästan 25 mil därifrån, tackade hon nej och blev uppsagd.

Varför det har blivit fel i Evrys datainsamling vill Lotta Albertsson inte spekulera i.

– Evrys personal är säkert jätteduktiga men det är ingen av dem som har jobbat med det här i 20 år. Det är en komplex undersökning som tar tid att lära sig, och på den tiden när jag började fick jag gå på kurs flera gånger, säger hon.

Inte heller facket vet några detaljer om vad som orsakat felet. STs vice ordförande inom SCB, Ulla Ekander Liew, vet inte mer än det som SCB har kommunicerat utåt och till media, säger hon.

Facket har inte kallat till något extra möte med arbetsgivaren, eftersom man inte bedömer det som en akut fråga ur rent fackligt perspektiv.

– Men vi kommer såklart ta upp det här på våra regelbundna träffar med arbetsgivaren. Exakt hur har vi inte diskuterat än men det har med hela hanteringen att göra. Det är alltid så att när man lägger ut produktion externt så har man inte samma kontroll, säger Ulla Ekander Liew.

Den del av datainsamlingen till AKU som SCB gör sköts bland annat av personal som sitter i Örebro och de fältintervjuare runt om i landet som fick behålla jobbet efter upphandlingen av Evry som leverantör.

Flera anställda och före detta anställda inom SCB som Publikt har talat med beskriver de problem som uppstått efter att SCB lagt ut AKU-intervjuerna på entreprenad som inte helt oväntade.

En fältintervjuare som Publikt har pratat med, som vill vara anonym, säger att Evry först visade upp goda resultat, men att det var när företaget till en början hade kontrakt om att utföra en mindre del av arbetet.

När SCB lade ut en större del av arbetet på Evry, började kvalitetskurvan i termer av svarsfrekvens att peka nedåt, enligt fältintervjuaren.

– Det blir ju svårare med en stor mängd intervjuer, eftersom det är svårt att få tag i folk för den här typen av undersökningar nuförtiden, säger hen.

Enligt siffror som Publikt har tagit del av har de som sköter SCBs del av AKU-intervjuerna ofta bättre resultat när det gäller svarsfrekvensen än vad de som jobbar med Evrys del har.

När Evry tog över en större del av arbetet från fältintervjuarna i början av 2018 var bolagets svarsfrekvens runt 60 procent. I juli samma år var den nere på omkring 49 procent.

Under augusti i år var Evrys svarsfrekvens 50 procent, men samtidigt låg SCBs interna intervjuare då på 54 procent i sin halva av arbetet. 

– Man sade upp 37 personer och anlitade Evry för att komma billigare undan. Om jag spånar beror det här på att om man har arbetskraft som har jobbat länge och kan det här, så får man en bättre kvalitet eftersom de då kan göra ett mycket bättre jobb, säger fältintervjuaren om skillnaden i svarsfrekvens.

Enligt SCBs pressavdelning pågår just nu ett arbete där myndigheten tillsammans med Evry försöker reda ut i detalj vad som har orsakat felen i datainsamlingen. Parallellt pågår ett arbete med att rätta till den statistik som har blivit fel.

– Vi hoppas kunna ha mer information att komma med under nästa vecka, säger Johannes Cleris, pressansvarig på SCB.

Publikt har sökt ytterligare personer från SCB för kommentarer.

För den tidigare fältintervjuaren Lotta Albertssons del består vardagen nu av att söka jobb. Förra hösten gick hon ett par utbildningar.

– Men det är svårt. Jag har fyllt 63 och bor för långt bort från storstäderna. Men det känns lite konstigt att säga så. Nuförtiden ska vi ju jobba till 67, säger Lotta Albertsson.

Bli den första att tycka till!
SWEDAVIANyhetEn man utan svenskt arbetstillstånd och en efterlyst man har jobbat på Arlanda flygplats, trots att de båda har säkerhetsprövats, enligt Aftonbladet. ”Jag har inte fått någon mer information än att ingen av dem är anställd av Swedavia”, säger STs sektionsordförande Mikael Nordenståhl till Publikt.
POLISENNyhetCivilanställda som går den särskilda polisutbildningen ska ha aspiranttjänstgöring i ett halvår, föreslår regeringen i en promemoria. Remissinstanserna är överlag positiva till förslaget, men akademikerförbunden vill se en mer flexibel utbildningsmodell, visar Publikts genomgång av remissvaren.
StatsförvaltningNyhetDet finns stora brister i ledning och styrning av verksamheten vid Nationalmuseum, konstaterar Statskontoret efter en analys. Myndigheten behöver en omstart för att kunna genomföra sitt uppdrag på ett effektivt sätt.
TillitsreformenFördjupningFör fem år sedan aviserade regeringen en ”tillitsreform” som utlovade större frihet och en minskad administ­rativ börda för offentlig­anställda. Men kritiker varnar för att förändringen kan bli kosmetisk, och facken tycks stå vid sidan om.

Läs mer

Dansk reform med förhinder

SpårtrafikenNyhetTrafikverket får regeringens uppdrag att upprätta en långsiktig plan för att underhålla järnvägen. Bakom beslutet ligger att brister i underhåll påverkar tillförlitligheten i järnvägstrafiken.
STATISTISKA CENTRALBYRÅNNyhetArbetslösheten för september i år skrivs ned med 1,1 procentenheter, efter att Statistiska centralbyrån, SCB, uppmärksammat felaktigheter i det externa konsultföretaget Evrys insamlade data. Men Evry vill i dagsläget inte säga att företaget gjort fel, enligt Svenska Dagbladet.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetI september hoppade företagshälsovården av sitt uppdrag på Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak. Samtidigt sade skyddsombudet upp sig. Nu har man utsett ett nytt skyddsombud och anlitat ett nytt företag för att kartlägga arbetsmiljön. ”Det är klart att det som har varit har påverkat”, säger nya skyddsombudet Håkan Åhlenius till Publikt.
POLISENNyhetAtt civilanställda inom Polisen ska få använda sig av den logga som poliser har på uniformen är en fråga som ST har drivit en tid. Arbetsgivaren närmar sig nu ett beslut. ”Vi har en positiv inställning till det”, säger Tomas Rosenberg, chef på myndighetens HR-avdelning, till Publikt.
SCBNyhetStatistiska centralbyråns generaldirektör Joakim Stymne kallas till riksdagens finansutskott för att förklara turerna kring de missvisande siffrorna i myndighetens arbetskraftsundersökningar.
StatsförvaltningNyhetArbetsgivarverket har tagit fram två nya webbutbildningar för ledare och medarbetare i staten. Utbildningarna är tillgängliga för alla på myndighetens webbplats.
DomstolarnaNyhetDet har blivit vanligare att människor försöker smuggla med sig knivar och andra vapen in i domstolarna. För ordningsvakterna innebär det en alltmer hotfull arbetsmiljö. ”Det är klart att det känns obehagligt ibland”, säger Jenny Fällström, ordningsvakt vid Södertörns tingsrätt.
UPPHANDLINGSMYNDIGHETENNyhetLiten, men smart och modern. Så beskrivs Upphandlingsmyndigheten i juryns motivering till priset som Sveriges modernaste myndighet.
SPÅRTRAFIKENNyhetNär en lokförare vid Green Cargo nyligen avled i en arbetsplatsolycka i Piteå var det den tredje dödsolyckan på två år inom bolaget. STs sektionsordförande Kenth Bergqvist kan inte uttala sig om orsaken till olyckan, men konstaterar att generellt sett är stress en riskfaktor som kan leda till olyckor: ”Man måste titta på vår schemaläggning och se över kollektivavtalet kring arbetstider”, säger han till Publikt.
AssistansNyhetI ett brev till regeringen begär Försäkringskassan att lagen ska skärpas, för att det ska blir möjligt för myndigheten att stoppa blufföretag från att få ut assistansersättning.
A-kassaNyhetDet finns flera blindskär för a-kassorna när det gäller att hantera a-kassa i samband med studier. Det framgår av IAFs granskning av hur a-kassorna sköter arbetslöshetsersättning till personer som studerar.
ArbetsförmedlingenNyhetFlera partier i riksdagen har börjat samla sig i ett motstånd mot reformeringen av Arbetsförmedlingen. Enligt Expressen är en majoritet emot den snabba tidsplanen för förändringarna.
SCBNyhetCivilminister Lena Micko, S, har kallat till sig Statistiska centralbyråns, SCBs, generaldirektör Joakim Stymne. Samtalet ska handla om det externa konsultföretaget Evrys felaktiga datainsamling, som orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, skriver Aftonbladet.
ArbetsmarknadNyhetRegeringen måste stoppa EUs planer på en europeisk minimilön, kräver Karl-Petter Thorwaldsson, LO, Martin Linder, PTK, och Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv, i en gemensam debattartikel. "Kollektivavtalsmodellen riskerar att på sikt ersättas av en från Bryssel statligt styrd arbetsmarknadsmodell", skriver partsföreträdarna.
ArbetslivNyhetEn del människor drivs av att lära sig nytt, medan andra mer vill prestera och vara bäst. I arbetslivet tycks de som fokuserar på att bemästra uppgifter klara sig bäst, enligt organisationsforskaren Christina Nerstad vid universitetet Oslomet.
ArbetsrättNyhetDet finns stora luckor i reglerna för offentliganställdas bisysslor, enligt en studie som genomförts av Statskontoret. Dagens reglering är komplex och svårtolkad, skriver Statskontoret.
RegeringenNyhetRegeringen KU-anmäls nu av riksdagsledamoten Ali Esbati, V, för sin hantering av Arbetsförmedlingen. Han menar att regeringens agerande är oansvarigt och därför bör granskas av konstitutionsutskottet.
STATISTISKA CENTRALBYRÅNNyhetEfter att det externa konsultföretaget Evry orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, ska nu Statistiska centralbyrån, SCB, successivt avsluta samarbetet. Exakt hur avvecklingen ska gå till förhandlar man om. ”Det här är en stor fråga för oss som jobbar på SCB”, säger Ulla Ekander Liew, vice ordförande för ST inom SCB, till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetEn intern granskning visar stora brister i Arbetsförmedlingens hantering av arbetsgivare som söker personal för subventionerade anställningar. Sju av tio får ingen återkoppling inom fyra veckor, rapporterar SVT.
KRIMINALVÅRDENNyhetTvå kriminalvårdare dömdes för tjänstefel i Värmlands tingsrätt efter att en man avlidit i arresten. De hade missat en del av tillsynen, enligt domen. I rätten vittnade anställda om brister i rutiner och internutbildning. Det lokala facket efterlyser arbetsgivaransvaret. ”Det är synd att de här individerna drabbas när någon annan har ansvar för säkerheten”, säger STs klubbordförande Ofle Mohamed till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontroll av deltidsarbetslösas arbetslöshetsersättning är bristfällig. Det kommer Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, fram till efter en granskning.
BiståndNyhetStatskontoret och Ekonomistyrningsverket, ESV, får regeringens uppdrag att utreda biståndsmyndigheten Sidas effektivitet, ledning, styrning och uppföljning. Utredningen ska vara klar om ett år.