Annons:
Lotta Albertsson, före detta fältintervjuare på SCB, känner ingen skadeglädje över att den externa leverantören Evry gjort fel. "Evrys personal är säkert jätteduktiga men det är ingen av dem som har jobbat med det här i 20 år", säger hon till Publikt.Bild:Niklas Johansson
SCB
Nyhet
AVLinus Hellerstedt1 kommentarerTyck till!

”Jag känner ingen skadeglädje”

När SCB lade ut arbetet med arbetslöshetsstatistik på entreprenad var Lotta Albertsson en av de 37 fältintervjuare som blev av med jobbet. Nu när det uppdagats att leverantören Evry gjort fel i datainsamlingen känner hon ingen skadeglädje. ”Jag tycker att de har reat ut det och jag blir ledsen eftersom undersökningen betyder så mycket”, säger hon till Publikt.

Efter att den externa leverantören Evry tog över hälften av arbetet med datainsamlingen till SCBs arbetskraftsundersökningar, AKU, blev 37 fältintervjuare på SCB av med jobbet.

I förra veckan meddelade SCB att misstag i datainsamlingen till AKU har gjort att att ökningen av arbetslösheten överdrivits. Som Publikt tidigare rapporterat har myndigheten kommit fram till att felet ligger i de data som samlats in av Evry.

En av de SCB-anställda fältintervjuare som förlorade sitt jobb i och med outsourcningen var Lotta Albertsson. Hon känner ingen skadeglädje och försöker lägga SCB bakom sig, säger hon till Publikt.

– Jag har jobbat i 20 år med arbetskraftsundersökningarna. Jag tycker att de har reat ut det och jag blir ledsen eftersom undersökningen betyder så mycket och är så viktig för samhället.

I samband med att hennes arbetsuppgifter togs över av Evry blev hon erbjuden ett jobb på SCB i Örebro. Men eftersom hon bor på en gård i småländska Flisby, nästan 25 mil därifrån, tackade hon nej och blev uppsagd.

Varför det har blivit fel i Evrys datainsamling vill Lotta Albertsson inte spekulera i.

– Evrys personal är säkert jätteduktiga men det är ingen av dem som har jobbat med det här i 20 år. Det är en komplex undersökning som tar tid att lära sig, och på den tiden när jag började fick jag gå på kurs flera gånger, säger hon.

Inte heller facket vet några detaljer om vad som orsakat felet. STs vice ordförande inom SCB, Ulla Ekander Liew, vet inte mer än det som SCB har kommunicerat utåt och till media, säger hon.

Facket har inte kallat till något extra möte med arbetsgivaren, eftersom man inte bedömer det som en akut fråga ur rent fackligt perspektiv.

– Men vi kommer såklart ta upp det här på våra regelbundna träffar med arbetsgivaren. Exakt hur har vi inte diskuterat än men det har med hela hanteringen att göra. Det är alltid så att när man lägger ut produktion externt så har man inte samma kontroll, säger Ulla Ekander Liew.

Den del av datainsamlingen till AKU som SCB gör sköts bland annat av personal som sitter i Örebro och de fältintervjuare runt om i landet som fick behålla jobbet efter upphandlingen av Evry som leverantör.

Flera anställda och före detta anställda inom SCB som Publikt har talat med beskriver de problem som uppstått efter att SCB lagt ut AKU-intervjuerna på entreprenad som inte helt oväntade.

En fältintervjuare som Publikt har pratat med, som vill vara anonym, säger att Evry först visade upp goda resultat, men att det var när företaget till en början hade kontrakt om att utföra en mindre del av arbetet.

När SCB lade ut en större del av arbetet på Evry, började kvalitetskurvan i termer av svarsfrekvens att peka nedåt, enligt fältintervjuaren.

– Det blir ju svårare med en stor mängd intervjuer, eftersom det är svårt att få tag i folk för den här typen av undersökningar nuförtiden, säger hen.

Enligt siffror som Publikt har tagit del av har de som sköter SCBs del av AKU-intervjuerna ofta bättre resultat när det gäller svarsfrekvensen än vad de som jobbar med Evrys del har.

När Evry tog över en större del av arbetet från fältintervjuarna i början av 2018 var bolagets svarsfrekvens runt 60 procent. I juli samma år var den nere på omkring 49 procent.

Under augusti i år var Evrys svarsfrekvens 50 procent, men samtidigt låg SCBs interna intervjuare då på 54 procent i sin halva av arbetet. 

– Man sade upp 37 personer och anlitade Evry för att komma billigare undan. Om jag spånar beror det här på att om man har arbetskraft som har jobbat länge och kan det här, så får man en bättre kvalitet eftersom de då kan göra ett mycket bättre jobb, säger fältintervjuaren om skillnaden i svarsfrekvens.

Enligt SCBs pressavdelning pågår just nu ett arbete där myndigheten tillsammans med Evry försöker reda ut i detalj vad som har orsakat felen i datainsamlingen. Parallellt pågår ett arbete med att rätta till den statistik som har blivit fel.

– Vi hoppas kunna ha mer information att komma med under nästa vecka, säger Johannes Cleris, pressansvarig på SCB.

Publikt har sökt ytterligare personer från SCB för kommentarer.

För den tidigare fältintervjuaren Lotta Albertssons del består vardagen nu av att söka jobb. Förra hösten gick hon ett par utbildningar.

– Men det är svårt. Jag har fyllt 63 och bor för långt bort från storstäderna. Men det känns lite konstigt att säga så. Nuförtiden ska vi ju jobba till 67, säger Lotta Albertsson.

Inlagt av Ann-Sofie fre, 12/13/2019 - 11:59
Eftersom hon har lång vana vid arbetet borde hon ha stor chans att få tillbaka det när det nu ligger på SCB igen om det nu inte är så att tjänsterna kommer att läggas ut på bemanningsföretaget Lernia.
SPÅRTRAFIKENNyhetST och Arriva har nått en uppgörelse om ersättning till en spårvagnsförare som nekats sjuklön under sjukutredning. ST ansåg att kollektivavtalets regler innebar att arbetsgivaren var skyldig att betala sjuklön – men Arriva höll inte med. ”Medlemmen ville ha ett avslut”, säger STs jurist Joakim Lindqvist till Publikt.
KriminalvårdenNyhetDomstolsverkets generaldirektör Martin Holmgren blir ny generaldirektör för Kriminalvården, meddelade justitieminister Morgan Johansson vid en presskonferens i dag. "Jag är mån om en god relation med de fackliga organisationerna", säger Martin Holmgren till Publikt.
StatsförvaltningNyhetRegeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att se över och ge förslag på förändringar i miljöledningsförordningen. Syftet är att stärka de statliga myndigheternas miljöarbete.
Reportage: AlbanienFördjupningNär den albanska statsförvaltningen ska anpassas till EUs system bistår svenska myndigheter med sin expertis. Åtskilliga svenska statstjänstemän är på plats i Albanien för att bidra i arbetet med att utveckla landet. Publikt har rest till Tirana för att följa några av dem.
DemokratiNyhetRegeringen har tillsatt en parlamentarisk utredning som ska utreda ett starkare skydd för demokratin och domstolarnas oberoende. Utredningen ska också utreda möjligheterna för ett förbud mot medlemskap i terrororganisationer.
SCBNyhetYtterligare ett av de företag som SCB anlitar för att göra telefonintervjuer till sina undersökningar, Mind, har haft stora problem med leveranser och kvalitet, rapporterar SVT. Tidigare har myndigheten meddelat att man bryter med leverantören Evry på grund av kvalitetsproblem.
KriminalvårdenNyhetFacken inom Kriminalvården har i ett öppet brev uttryckt sin oro över beläggningssituationen och samtidigt riktat tuff kritik mot arbetsgivaren på flera punkter. Nu svarar ledningen på kritiken och lovar samtidigt nya platser med start redan under våren.
FörsäkringskassanNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar skarp kritik mot att Försäkringskassan inte lyckats få bukt med de långa handläggningstiderna inom omprövningsverksamheten – trots upprepade påtryckningar.
ArbetsmiljöNyhetDetaljstyrning och hinder för effektiv samverkan har motverkat den arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet som regeringen antagit, skriver Statskontoret i en utvärdering.
BrottslighetNyhetArbetsförmedlingens förre generaldirektör Mikael Sjöberg har fått regeringens uppdrag att utreda hur det myndighetsgemensamma arbetet mot fusk och brottslighet kan breddas och fördjupas.
MigrationNyhetRegeringen vill ge Säkerhetspolisen, Säpo, tillgång till fler personuppgifter ur Migrationsverkets register. Syftet är att underlätta för Säpo att få information som behövs för att bekämpa terrorism.
KriminalvårdenNyhetJustitieombudsmannen riktar kraftig kritik mot Kriminalvårdens isolering av intagna i häkte. STs avdelningsordförande Per Sunneborn instämmer i kritiken och anser att utvecklingen går åt fel håll.
SpårtrafikNyhetST inom Spårtrafiken ser positivt på att Arbetsmiljöverket nu ska göra en riksomfattande inspektion av bussförares och tågvärdars arbetssituation vad gäller hot och våld. ”Hot eller våld är mer eller mindre vardagsmat nuförtiden”, säger Måns Wallin, styrelseledamot i branschavdelningen.
ArbetsförmedlingenNyhetEn anställd vid Arbetsförmedlingen i Östergötland avskedas efter att han följt med en arbetssökande kvinna hem och lovat henne förmåner som körkort eller praktikplats i utbyte mot sex.
STNyhetST flyttar förbundets kongress i maj från Djurönäset i Stockholms skärgård till Infra City i Upplands Väsby. ”Det är ett helt kostnadsneutralt byte för att få en större lokal” säger Dag Andersson, STs förbundssekreterare.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har beslutat att lokalkontoren i Härnösand och Arvidsjaur ska få fast bemanning. Härnösandskontoret kommer därmed inte att läggas ned, som myndigheten tidigare meddelat.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetDe långa handläggningstiderna för ärenden som gäller individer med funktionsnedsättning ledde till att Försäkringskassan beordrade övertid för runt 250 anställda under vintern. Nu har övertidsinsatsen stoppats, eftersom myndigheten inte längre har råd.
MigrationsverketNyhetMigrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik vill ha hårdare regler för personer som har fått avslag på sin asylansökan. Sverige behöver ett bättre skydd mot potentiella terrorister, skriver han i en debattartikel i Dagens Nyheter.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetFörsäkringskassans it-avdelning ställde in sin konferens på ett hotell i Sundsvall eftersom den upphandlats på fel sätt. Hotellnotan på över 1,2 miljoner kronor fick myndigheten betala ändå. ”Det är inte så lätt att hantera en konferens för tusen personer”, säger Försäkringskassans it-direktör Stefan Olowsson till Publikt.
ArbetsmiljöNyhetMånga upplever att det finns mycket som stör i arbetet, som exempelvis prat, andra avbrott eller bristfälliga instruktioner. Nu visar ett finländskt forskningsprojekt att det går att förbättra den så kallade kognitiva ergonomin genom enkla åtgärder.
spårtrafikNyhetNu drar Arbetsmiljöverket igång en riksomfattande inspektion av bussförares och tågvärdars arbetssituation. Bakgrunden är att yrkesgrupperna är särskilt utsatta för hot och våld på jobbet.
ArbetsförmedlingenNyhetI en lagrådsremiss föreslår regeringen ändringar i lagstiftningen för att ge Arbetsförmedlingen bättre möjligheter att hindra felaktiga utbetalningar inom arbetsmarknadspolitiken.
AVTALNyhetArbetstiden blir en viktig fråga för båda parter i avtalsförhandlingarna om nya kollektivavtal inom spårtrafikbranschen. När det gäller löneökningarna har fack och arbetsgivare närmat sig varandra, enligt STs förhandlingsledare Marita Larsson.
KRIMINALVÅRDENNyhetI ett öppet brev till ledningen ställer de fackliga organisationerna inom Kriminalvården frågan om vart myndigheten är på väg. Facken är bland annat kritiska till förmågan att behålla och rekrytera personal.
PolisenNyhetI en lagrådsremiss föreslår regeringen utökade befogenheter för polisen när den genomför inre utlänningskontroll. Nya regler mot missbruk av resedokument och främlingspass föreslås också.
SkatteverketNyhetSvartjobbens del av BNP har inte förändrats nämnvärt de senaste 13 åren, uppger Skatteverket i en ny undersökning. Däremot förekommer svarta pengar i nya branscher jämfört med tidigare.
KRIMINALVÅRDENNyhetFamiljen till den man som avled i arresten i Karlstad 2018 får sammanlagt 120 000 kronor i skadestånd av Kriminalvården. De hade begärt det dubbla beloppet. I höstas dömdes två kriminalvårdare för tjänstefel i samband med dödsfallet.
PolisenNyhetHundratals mejl ämnade för Polismyndigheten har hamnat i inkorgen hos en privatperson, rapporterar SVT. I mejlen finns bland annat sekretessbelagda uppgifter från Åklagarmyndigheten.
POLISENNyhetEn civilanställd kvinna inom Polisen döms för ofredande efter att ha skickat bilder på sin före detta sambos könsorgan till mannens nya partner. Kvinnan döms också för dataintrång eftersom hon i sin yrkesroll har gjort otillåtna registerslagningar på sin tidigare sambo, som är polis.
SocialförsäkringarNyhetTCO föreslår att det ska införas föräldratidsdagar i föräldraförsäkringen, för att öka möjligheterna att få ihop livspusslet. Ett argument för en sådan reform är att undersökningar visar att småbarnsföräldrar har svårt att få tiden att räcka till.
UPPHANDLINGNyhetFör några år sedan kom krav på att myndigheter ska ställa arbetsrättsliga villkor i upphandlingar. Nu ger regeringen Statskontoret i uppdrag att följa upp hur det har gått.
PolisenNyhetRiksrevisionen inleder en granskning av om polisens arbete med särskilt utsatta områden är ändamålsenligt. Enligt myndigheten finns tydliga indikationer på att polisen har stora svårigheter att fullgöra sina uppgifter.
DigitaliseringNyhetStatens servicecenter, SSC, startar ett utvecklingsprogram för att effektivisera myndigheters inköp inom e-handel. Syftet är att ge deltagarna konkreta verktyg för att utveckla sina inköpsprocesser.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeslutet om att lägga ned 132 lokalkontor fattades inte på rätt sätt, enligt facket, som valde att anmäla hanteringen till Justitieombudsmannen, JO. Nu har JO avslutat ärendet, med anledning av regeringens nya direktiv för Arbetsförmedlingen.
TJÄNSTETILLSÄTTNINGNyhetDe senaste fem åren har antalet personer som fått rätt när de överklagat en statlig tjänste­tillsättning minskat. 2019 fick fyra personer rätt. Lillian Rathje är en av dem.