Får tillbaka a-kassa i högsta instans

A-KASSAN2022-09-13

Det var fel att dra in a-kassan för en person för att han i ett val mellan två anställningar valde en med senare tillträdesdag, slår Högsta förvaltningsdomstolen fast, och upphäver därmed a-kassans beslut.

En arbetslös man sökte flera arbeten och erbjöds anställning av två olika arbetsgivare. Den ena anställningen skulle börja 19 augusti 2019, medan den andra arbetsgivaren ville att han skulle börja 28 augusti. Eftersom jobbet med senare tillträdesdag skulle innebära högre lön och bättre villkor valde mannen att ta den tjänsten. Han kom också överens med den arbetsgivare som erbjöd anställning med tidigare tillträde att han skulle göra så.

Men Unionens a-kassa ansåg att mannen brutit mot deras regler och stängde av honom från a-kassa i 45 dagar från 19 augusti, det datum han skulle ha kunnat börja på det första jobbet. Som grund för beslutet angavs att han hade lämnat det arbetet utan giltig anledning. När mannen överklagade beslutet gick både förvaltningsrätten och kammarrätten på a-kassans linje.

Nu slår Högsta förvaltningsdomstolen fast att den som först har fått en anställning och därefter en annan anställning med en senare tillträdesdag ska anses ha ”lämnat sitt arbete”. Men med hänsyn till den begränsade tiden mellan de två arbetena anser domstolen att personen i det här fallet haft giltig anledning att lämna arbetet och därför inte ska stängas av från rätten till ersättning. Därmed upphäver domstolen a-kassans och de två underinstansernas beslut.

Grunder för domen

Enligt domstolen är det den bestämmelse i lagen som handlar om att en enskild inte ska få a-kassa om denne själv orsakar sin arbetslöshet, paragraf 43 b, medan a-kassan tillämpat den bestämmelse som säger att man inte får förlänga sin arbetslöshet, paragraf 43 a. Domstolen slår fast att händelser efter det att ett anställningsavtal ingåtts bör bedömas enligt 43 b. Även syftet med bestämmelserna talar enligt domen för att händelser som inträffar efter det att ett anställningsavtal har ingåtts bör bedömas enligt 43 b.

Enligt domstolen var det därmed 43 b som var tillämplig i målet och den enskilde ansågs ha lämnat sitt arbete i den mening som avses i den bestämmelsen. Rätten bedömde att han hade haft giltig anledning att lämna den första anställningen och därför inte skulle stängas av från ersättning.

Källa: Högsta förvaltningsdomstolen

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.