Får tillbaka a-kassa i högsta instans

A-KASSAN2022-09-13
Det var fel att dra in a-kassan för en person för att han i ett val mellan två anställningar valde en med senare tillträdesdag, slår Högsta förvaltningsdomstolen fast, och upphäver därmed a-kassans beslut.

En arbetslös man sökte flera arbeten och erbjöds anställning av två olika arbetsgivare. Den ena anställningen skulle börja 19 augusti 2019, medan den andra arbetsgivaren ville att han skulle börja 28 augusti. Eftersom jobbet med senare tillträdesdag skulle innebära högre lön och bättre villkor valde mannen att ta den tjänsten. Han kom också överens med den arbetsgivare som erbjöd anställning med tidigare tillträde att han skulle göra så.

Men Unionens a-kassa ansåg att mannen brutit mot deras regler och stängde av honom från a-kassa i 45 dagar från 19 augusti, det datum han skulle ha kunnat börja på det första jobbet. Som grund för beslutet angavs att han hade lämnat det arbetet utan giltig anledning. När mannen överklagade beslutet gick både förvaltningsrätten och kammarrätten på a-kassans linje.

Nu slår Högsta förvaltningsdomstolen fast att den som först har fått en anställning och därefter en annan anställning med en senare tillträdesdag ska anses ha ”lämnat sitt arbete”. Men med hänsyn till den begränsade tiden mellan de två arbetena anser domstolen att personen i det här fallet haft giltig anledning att lämna arbetet och därför inte ska stängas av från rätten till ersättning. Därmed upphäver domstolen a-kassans och de två underinstansernas beslut.

Grunder för domen

Enligt domstolen är det den bestämmelse i lagen som handlar om att en enskild inte ska få a-kassa om denne själv orsakar sin arbetslöshet, paragraf 43 b, medan a-kassan tillämpat den bestämmelse som säger att man inte får förlänga sin arbetslöshet, paragraf 43 a. Domstolen slår fast att händelser efter det att ett anställningsavtal ingåtts bör bedömas enligt 43 b. Även syftet med bestämmelserna talar enligt domen för att händelser som inträffar efter det att ett anställningsavtal har ingåtts bör bedömas enligt 43 b.

Enligt domstolen var det därmed 43 b som var tillämplig i målet och den enskilde ansågs ha lämnat sitt arbete i den mening som avses i den bestämmelsen. Rätten bedömde att han hade haft giltig anledning att lämna den första anställningen och därför inte skulle stängas av från ersättning.

Källa: Högsta förvaltningsdomstolen

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.