Annons:

Färre rymningar från sluten ungdomsvård

STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE2023-02-23

Antalet rymningar från Statens institutionsstyrelses, SiS, hem för sluten ungdomsvård har minskat kraftigt. Av myndighetens årsredovisning framgår att det under 2022 förekom två avvikningar, att jämföra med tjugosex under 2020 och sex under 2021.

”För SiS som myndighet är det en förtroendefråga att unga som döms för grova brott verkställer sin vård och behandling, går i skolan och hålls borta från destruktiva miljöer. Det är därför glädjande att SiS säkerhetsarbete ger tydliga resultat”, kommenterar generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark det minskande antalet avvikningar i ett pressmeddelande.

SiS har under en längre tid prioriterat att stärka trygghet, säkerhet och samhällsskydd, skriver myndigheten i årsredovisningen. Strukturerade säkerhetsbedömningar av samtliga barn, unga och klienter har införts, i syfte att minska riskerna för hot, våld och avvikningar. Lokala säkerhetssamordnare har införts vid alla ungdomshem och LVM-hem och myndigheten har också infört flera normeringar inom säkerhetsområdet, exempelvis avseende farliga föremål och larmorganisation.

SiS har enligt årsredovisningen i år 81 platser för sluten ungdomsvård, LSU. De är fördelade på fem ungdomshem: Johannisberg, Tysslinge, Bärby, Sundbo och Råby. De unga som har dömts för brott separeras från andra barn och unga som placerats inom SiS enligt lagen om vård av unga, LVU. För 2023 har SiS 621 platser inom LVU.

SiS har satsat särskilt stort på Tysslinge utanför Södertälje och Johannisberg utanför Kalix, som båda klassificerats i den högsta säkerhetsnivån. Vid dessa två ungdomshem är knappt hälften av de brottsdömda ungdomarna placerade. Satsningarna handlar bland annat om fler och högre stängsel, centralvakt, fler och modernare kameror, markradar och utökad bemanning. 2025 kommer även Klarälvsgården i Värmland att få högsta säkerhetsklass.

”Jag upplever att det finns ett annat säkerhetsmedvetande i myndigheten i dag, men mycket arbete återstår. Tillsammans med viktiga satsningar på flickors trygghet, kompetensförsörjning och platsläget kommer säkerheten utgöra ett särskilt fokusområde även 2023”, understryker Elisabet Åbjörnsson Hollmark i pressmeddelandet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA