Fem anmälningar i månaden om sexuella övergrepp på SiS

STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE2023-03-22

Mellan åren 2019 och 2022 gjordes i snitt fem anmälningar eller inrapporteringar i månaden om sexuella övergrepp på ungdomshemmen inom Statens institutionsstyrelse, SiS. Rapporterna handlade nästan uteslutande om manlig personal som ska ha utsatt omhändertagna flickor, visar en rapport från World Childhood Foundation och Barnrättsbyrån.

Författaren bakom rapporten ”Vem ska tro på mig nu”, Maria Andersson Vogel, har gjort en systematisk genomgång av alla anmälningar och rapporter om sexuella övergrepp inom Statens institutionsstyrelse, SiS, mellan 1 januari 2019 och 4 maj 2022. Rapporten bygger på allmänna handlingar från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och SiS.

Kartläggningen visar att det under denna tid gjordes 209 inrapporteringar som gällde sexuella kränkningar eller sexuellt våld. Inrapporteringarna omfattar såväl anmälningar till IVO som händelserapporter inom SiS. Under tidsperioden upprättade SiS 29 Lex Sarah-rapporter angående sexuella övergrepp, men endast nio av dem skickades vidare till IVO som formella Lex Sarah-anmälningar.

”Denna diskrepans mellan antalet Lex Sarah-rapporter och anmälningar pekar på att man endast i en minoritet av fallen anser att den rapporterade händelsen utgör eller misstänks vara ett allvarligt missförhållande och väljer att gå vidare med en anmälan till IVO”, skriver Maria Andersson Vogel i rapporten.

Rapporter om sexuella övergrepp förekommer vid alla myndighetens institutioner utom en. I 193 av de 209 dokumenterade fallen är den utpekade gärningsmannen en anställd på ungdomshemmet.

Endast en liten del av de berättelser om övergrepp som nått SiS och IVO har bedömts som så allvarliga att de anmälts till myndighetens personalansvarsnämnd, vilket enligt rapportförfattaren väcker frågor om i vilken utsträckning ungdomarnas berättelser tas på allvar.

SiS generaldirektör, Elisabeth Åbjörnsson Hollmark, säger till Sveriges Radio att myndigheten planerar att anställa fler kvinnor för att vårda flickor och kvinnor.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA