Fler äldre jobbar längre

ARBETSMARKNAD2024-03-26

Sysselsättningen bland äldre har fördubblats under de senaste två decennierna, enligt en ny rapport från Statistiska centralbyrån, SCB. Äldre män har högre sysselsättningsgrad än äldre kvinnor.

I åldersgruppen 65–69 år jobbade de män som arbetade i snitt 27 timmar i veckan. Kvinnorna i samma åldersgrupp jobbade i snitt 24 timmar i veckan under 2023. I åldersgruppen 70–74 år jobbade männen i snitt 23 timmar i veckan och kvinnorna 18 timmar i veckan.

I åldersgruppen 75–89-åringar var sysselsättningsgraden 7 procent 2023, vilket motsvarar 65 700 sysselsatta personer.

”Fler äldre fortsätter att jobba efter pensionsåldern. De som är mellan 65 och 74 år har gått från en sysselsättningsgrad på 10 procent 2001 till 20 procent 2023”, konstaterar Louise Stener, statistiker på SCB och en av rapportförfattarna, i ett pressmeddelande.

Enligt SCB finns det också äldre som aktivt söker arbete.

”Andelen äldre arbetslösa är dubbelt så stor i dag som för tio år sedan. Det indikerar att det finns ett outnyttjat arbetskraftsutbud även upp i äldre åldrar”, framhåller Louise Stener.

Äldre kvinnor har i högre grad än jämnåriga män fasta anställningar, men anknytningen till arbetsmarknaden förändras med åldern. Kvinnor övergår till tidsbegränsade anställningar, medan fler män blir företagare.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Arbetsmarknad SCB
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA