Bild: Mostphotos

Fler anmälda arbetssjukdomar under pandemin

ARBETSMILJÖ2020-10-14

Coronarelaterade anmälningar har lett till att antalet anmälda arbetssjukdomar ökat kraftigt under pandemin, visar Arbetsmiljöverkets statistik för första halvåret 2020. Däremot minskade antalet arbetsolyckor, vilket antas bero på att fler jobbar hemma.

Antalet anmälda arbetssjukdomar har ökat med 60 procent under första halvåret 2020, jämfört med samma period 2019.

”Den kraftiga ökningen beror på coronarelaterade anmälningar. Vi har uppmanat arbetsgivare att anmäla eventuell smitta av covid-19 i vård och omsorg”, kommenterar Ulrika Scholander, sektionschef på Arbetsmiljöverket, statistiken i ett pressmeddelande.

Den stora ökningen av arbetssjukdomar präglas av en ojämn könsfördelning, konstaterar Arbetsmiljöverket. Sammanlagt 85 procent av de ökade anmälningarna har gällt kvinnliga arbetstagare. Den största ökningen av arbetsrelaterade sjukdomar har varit inom vård och omsorg, där antalet anmälningar stigit med 219 procent.

”Kvinnodominerande yrken, exempelvis vårdpersonal och sjuksköterskor har i högre utsträckning varit mer utsatta för exponering av covid-19”, påpekar Ulrika Scholander.

I många andra yrkesområden har antalet anmälda arbetssjukdomar minskat. Mest har antalet anmälda fall minskat inom kultur, nöje och fritid, där arbetsrelaterade sjukdomar minskat med 43 procent. Det beror enligt myndigheten på att sektorn drabbats av stora neddragningar på grund av pandemin.

Antalet dödsolyckor i arbetet minskade från 21 till 13 under första halvåret i år, jämfört med förra året.

”Varje arbetsrelaterad dödsolycka är en tragedi. Att antalet dödsolyckor minskar är bra, men vi kan inte acceptera att någon dör av jobbet”, kommenterar Ulrika Scholander.

Också antalet arbetsolyckor minskade under första halvåret 2020 jämfört med samma period 2019. En förklaring är enligt Arbetsmiljöverket att så många arbetat hemifrån under perioden.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA