Bild: Getty Images, Kriminalvården

Fler barn och unga i Kriminalvården

KRIMINALVÅRDEN2024-05-30

Under 2023 började enligt Kriminalvårdens statistik sammanlagt 1 825 unga under 21 år att avtjäna ett straff. Det var cirka 290 fler än året innan. Samtidigt ökade de yngstas häktnings- och strafftider.

Nästan hälften av de personer under 21 år som påbörjade ett fängelsestraff under 2023 hade en strafftid på två år eller längre. 2022 var det en tredjedel och 2021 en fjärdedel.

”Även om antalet häktade 15–17-åringar ökat markant så är de fortfarande relativt få totalt sett. Men generellt ställer häktade barn och unga stora krav på verksamheten. Bland annat har de lagstadgad rätt till fyra timmars isoleringsbrytande åtgärder per dag. Det är personalkrävande och inflödet är svårt att förutsäga, vilket gör det svårt att planera personalmässigt”, kommenterar Susanne Wedin, direktör för Kriminalvårdens avdelning för häkte, anstalt och frivård, statistiken i en text på Kriminalvårdens webbplats.

Också antalet övriga klienter fortsätter att öka inom såväl häkte och anstalt som frivård.

”Det har varit ännu ett utmanande år för Kriminalvården. Vi jobbar hårt för att möta de ökande kraven på platser, samtidigt som vi månar om de delar inom Kriminalvården som ger våra klienter en chans att komma bättre ut”, förklarar Susanne Wedin.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA