Fokus på kundnöjdhet kan bli dyrt

FÖRSÄKRINGSKASSAN2015-04-29
Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, uttrycker tvivel på att Försäkringskassan valt rätt mål när man beslutat att kundnöjdheten ska vara det övergripande målet också under 2015.

I en skrivelse analyserar ISF hur Försäkringskassans administrativa effektivitet utvecklas. Inspektionen ser inga stora förändringar under 2014. Men bristen på uppföljning av den rättsliga kvaliteten reser frågetecken, skriver ISF. Inspektionen ställer sig också frågande till Försäkringskassans beslut att liksom under 2014 sätta ökad kundnöjdhet som det övergripande målet för 2015.

Enligt ISF är den viktigaste kvalitetsaspekten förmågan att fatta korrekta beslut. Det är svårt att mäta rättslig kvalitet, och Försäkringskassan försöker sig inte heller på det i sin årsredovisning, skriver ISF:

”Att Försäkringskassan inte kan följa hur den rättsliga kvaliteten utvecklats på ett bättre sätt är särskilt olyckligt i ett läge där myndigheten i allt högre grad styr verksamheten utifrån utfallet av olika attitydundersökningar av hur de försäkrade uppfattar myndigheten och när det faktiskt finns indikationer på att förändringar skett som kan ha koppling till hur bedömningarna görs i försäkringsärendena.”

ISF lyfter fram det faktum att antalet överklagade beslut har minskat för i stort sett alla förmåner som Försäkringskassan hanterar. Utvecklingen tycks vara kopplad till att Försäkringskassan avslår allt färre ansökningar. Risken finns att förändringar i bedömningsnivån påverkar försäkringskostnaderna, där en generösare nivå kan ge stora utslag i ökat anslagsbehov, konstaterar ISF.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.