Förtroende dåligt mått på effektivitet

STATSFÖRVALTNING2016-01-20
Förtroende är inget mått på myndigheters effektivitet. Det konstaterar Statskontoret i en studie kring myndigheter som mäter ökat medborgarförtroende som framgångsfaktor.

Flera myndigheter med omfattande medborgarkontakter använder mätningar av vilket förtroende allmänheten känner som ett verktyg att styra verksamheten. Statskontoret har granskat effektiviteten av att använda förtroende för styrning. I första hand har myndigheten studerat Skatteverket, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Polismyndigheten, som under senare år i sina regleringsbrev har haft formuleringar om att de ska ha medborgarnas förtroende.

Den samlade bedömningen från Statskontoret är att rätt utformad styrning mot ökat förtroende kan främja verksamhetsutvecklingen och bidra till effektivisering av myndigheternas verksamhet. Men förutsättningen är att styrningen är balanserad så att inte rättssäkerhet eller andra värden kommer i kläm.

De statliga myndigheterna är regeringens redskap för att verkställa den fastlagda politiken. De står inte i något direkt lydnadsförhållande till medborgarna. Ändå finns det flera skäl för myndigheterna att arbeta för att öka medborgarnas förtroende, konstaterar Statskontoret i rapporten. Det finns forskning som visar på samband mellan ett lands välstånd och medborgarnas förtroende för förvaltningen.

Risken med förtroende som styrmedel är att det rättsliga perspektivet får stå tillbaka, anser Statskontoret. Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, har kommit fram till att Försäkringskassan har prioriterat ned det rättsliga perspektivet till förmån för kundnöjdhet i delar av sin handläggning (se artikel ovan till höger). Förtroende är inget mått på myndighetens effektivitet och behöver inte hänga samman med vad myndigheten gör. Förtroendet påverkas också av externa faktorer som myndigheten inte rår över. Därför är det inte något säkert mått på myndigheternas effektivitet eller hur de uppfyller sitt uppdrag, skriver Statskontoret.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.