Föreslår validering av underskrifter

DIGITALISERING2021-02-16
En nationell valideringstjänst för elektroniska underskrifter för införas, föreslår en statlig utredning. ”En standard för elektroniska underskrifter kommer att underlätta digitaliseringen av offentlig sektor och frigöra resurser för välfärden”, kommenterar Anders Ygeman i ett pressmeddelande.

Den särskilda utredaren Henrik Ardhede har sedan i mars i fjol arbetat med att kartlägga, analysera och lämna förslag på åtgärder som höjer säkerheten och stärker tilliten i elektroniskt informationsutbyte inom den offentliga förvaltningen. Enligt ett pressmeddelande utgår uppdraget från EUs förordning om elektronisk identifiering och betrodda tjänster, den så kallade eIDAS-förordningen.

Utredaren lämnade över sin kartläggning och analys till inrikes- och digitaliseringsminister Anders Ygeman, S, på måndagen. Ett av förslagen är att införa en nationell valideringstjänst för elektroniska underskrifter. Utredaren föreslår vissa författningsändringar i nuvarande lagstiftning för att underlätta detta.

Utredningen föreslår också att regeringen ska lägga ut särskilda uppdrag till Post- och telestyrelsen, PTS, till Myndigheten för digital förvaltning, Digg, och till Riksarkivet. Uppdragen syftar enligt pressmeddelandet till att samla, utöka och reformera stödet till den offentliga förvaltningen när det gäller användning av betrodda tjänster samt även strategiskt deltagande i standardiseringsarbete på området.

Utredningen har haft som deluppdrag att tydliggöra när offentlig sektor kan använda kvalificerade respektive avancerade elektroniska underskrifter. Kartläggningen ska ge vägledning både för införande av elektroniska stämplar eller underskriftstjänster och för utformningen av teknikneutrala bestämmelser inom andra rättsområden.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.