Försäkringskassan begränsar medarbetarnas distansarbete

FÖRSÄKRINGSKASSAN2024-04-18

Försäkringskassan inskränker medarbetarnas möjlighet att arbeta på distans. Efter sommaren måste de tillbringa minst tre dagar i veckan på kontoret. Reaktionerna från medlemmarna är starka, säger STs avdelningsordförande Thomas Åding.

Av:  Ann Dahlin,  Börge Nilsson

Vid återgången till kontoren efter coronapandemin kom fack och arbetsgivare på Försäkringskassan överens om ett tak på 49 procent för distansarbetet – på årsbasis. De anställda kunde, förutsatt att de kom överens med sin chef om det, ha en flexibilitet och arbeta på distans i olika grad olika veckor.

De nya reglerna innebär att myndighetens anställda måste vara på kontoret minst tre dagar varje vecka, om det inte finns särskilda skäl för annat.

Försäkringskassan har en positiv hållning till distansarbete, menar myndighetens HR-direktör Magnus Lundström.

– Men vi tycker att två dagar räcker och är flexibelt, säger han till Publikt.

Enligt ledningen var problemet med den tidigare modellen att den inte går att följa upp.

– Det har därför lett till mer distansarbete än vad som var avsikten, säger Magnus Lundström.

ST-avdelningen på Försäkringskassan har förklarat sig oenig med beslutet. Avdelningens ordförande Thomas Åding säger att de nya riktlinjerna väckt mycket diskussion. Medlemmarna uppskattar möjligheten att arbeta på distans, och många är kritiska till både inskränkningen i tid och till sättet att räkna veckovis.

– Arbetsgivaren agerar tondövt. Vi har försökt argumentera för en större flexibilitet, att exempelvis utgå från månader i stället för veckor. Men det enda vi fick gehör för var att man inte skulle införa de nya reglerna omedelbart, säger Thomas Åding.

Facket har även påtalat att Försäkringskassans matrisorganisation innebär att många möten sker digitalt mellan kollegor på olika håll i landet, oavsett om man jobbar hemma eller på kontoret. ST-avdelningen har också framhållit att nästan alla kontor är aktivitetsbaserade, och att det kan vara svårt både att hitta plats och att kunna arbeta utan störande ljud omkring sig.

– Den stora frågan om våra lokaler har kommit upp igen, och det är ett enormt medlemsintresse, säger Thomas Åding.

Begränsningarna av distansarbetet träder i kraft 1 september.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Distansarbete
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA