Bild: Casper Hedberg, Mostphotos

Försäkringskassan föreslås få en halv miljard kronor

FÖRSÄKRINGSKASSAN2024-04-15

Försäkringskassan ska få ett tillskott på närmare en halv miljard kronor under 2024, föreslår regeringen i vårändringsbudgeten. ”Det innebär förmodligen att det inte blir varsel på grund av ekonomiska skäl i år, men det hade varit bättre för alla om vi fått de här pengarna i höstas”, säger STs avdelningsordförande Thomas Åding.

De senaste åren har Försäkringskassans förvaltningsanslag krympt i förhållande till vad myndigheten begärt, vilket ledde till stora neddragningar under 2023. Det generella sparkravet på myndigheter i höstbudgeten har lett till ytterligare besparingar, vilket sammantaget fått konsekvenser bland annat i form av längre handläggningstider.

I sitt senaste budgetunderlag beräknar Försäkringskassan att kostnaderna för myndighetens förvaltning under 2024 kommer att uppgå till cirka 10,1 miljarder kronor. Hittills har myndigheten beviljats ett förvaltningsanslag på omkring 9,6 miljarder kronor. I och med tillskottet som regeringen nu aviserar i vårändringsbudgeten blir anslaget i paritet med vad myndigheten äskat.

– Det är en slant som ligger i linje med vad myndigheten anser att man behöver i år. Men det är för sent för att vi ska kunna hålla en bra tillgänglighet och goda handläggningstider under innevarande år. Det saknas så många handläggare och utredare nu, och effekterna av det här tillskottet kommer vi inte se direkt, säger Thomas Åding, avdelningsordförande för ST inom Försäkringskassan.

Även STs förbundsordförande Britta Lejon är kritisk till att pengarna inte kom redan i höstas.

Pengarna som kommer till Försäkringskassan nu skulle behövts redan förra året. Regeringen måste lära av sitt misstag och det gäller inte bara hanteringen av Försäkringskassan”, framhåller hon i ett pressmeddelande.

ST anser att regeringen borde ha insett att det generella sparkravet på myndigheterna skulle leda till varsel och sämre service till medborgarna.

I vårändringsbudgeten konstaterar regeringen att Försäkringskassans besparingsprogram inte gett önskad effekt. ”För att Försäkringskassan ska kunna bedriva sin verksamhet i oförändrad omfattning och minska de långa handläggningstiderna behöver myndigheten ytterligare medel”, skriver regeringen och föreslår att Försäkringskassan tilldelas 300 miljoner till just detta ändamål.

Thomas Åding tror att det extra anslaget kan förhindra fler varsel i år, men slår fast att det inte är någon långsiktig lösning.

– Det saknas miljardbelopp för kommande år, konstaterar han.

Utöver medel för att minska handläggningstiderna föreslår regeringen att Försäkringskassan ska tilldelas 100 miljoner kronor för att stärka arbetet mot felaktiga utbetalningar. Pengarna ska användas dels till det förebyggande arbetet, dels till efterkontroller och arbetet med att löpande återkalla och driva in felaktiga utbetalningar.

Övriga delar av det extra anslaget ska bland annat gå till att förbättra Försäkringskassans operativa förmåga inom ramen för det civila försvaret, exempelvis genom att stärka myndighetens it-säkerhet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Statsbudgeten
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA