Försäkringskassan sågar förslag på nya sjukförsäkringsregler

SJUKFÖRSÄKRING2020-05-15
Förslagen om förändringar i sjukförsäkringen välkomnas av flera remissinstanser, men får kritik från Försäkringskassan.

I slutet av januari presenterades regeringens särskilde utredare Claes Jansson förslag på förändringar i sjukförsäkringen.

Det handlar bland annat om det kritiserade begreppet ”normalt förekommande arbete” som används vid bedömningar av arbetsförmåga från sjukdag 180 och framåt och avser hela arbetsmarknaden.

Enligt utredningens nya förslag skulle i stället bedömningen göras mot ett angivet normalt förekommande arbete. Försäkringskassan skulle då alltså behöva ange inom vilken yrkesgrupp en person bedöms ha arbetsförmåga.

Utredningen innehåller också förslag om att Försäkringskassan ska utreda ärenden mer än vad myndigheten gör i dagsläget. Förhoppningen är att förändringarna ska göra sjukförsäkringen mer rättssäker och att bedömningarna ska bli tydligare för sjukskrivna.

Förslagen har nu varit ute på remiss och många av instanserna ställer sig positiva till förändringarna. Tjänstemännens centralorganisation, TCO, är en av instanserna som tillstyrker utredningens förslag.

”Att Försäkringskassan bedömer arbetsförmåga mot angivet normalt förekommande arbete innebär att besluten blir mer rättssäkra och det blir tydligare vilket slags arbete den försäkrade förväntas klara av”, skriver TCO i sitt svar.

Även LO, Saco och Läkarförbundet stöttar förslagen. Arbetsgivarverket avstår från att kommentera förslaget kring angivet arbete, men håller med om att ärendena behöver utredas mer.

Försäkringskassan är däremot inte lika positiv till det som utredningen presenterat. I sitt remissvar avstyrker myndigheten majoriteten av förslagen.

”Vi anser att kartläggningen och analysen av nuvarande tillämpning av socialförsäkringen och av konsekvenserna av de lämnade förslagen är bristfälligt genomförd”, skriver myndigheten i inledningen av sitt remissvar.

Försäkringskassan håller inte med om att ärenden behöver utredas mer och menar att myndigheten redan prövar det som utredningen beskriver. I svaret skriver de också att bedömningen mot ett angivet normalt förekommande arbete kommer vara svårt att göra och motivera och därmed riskera att upplevas som orimlig och obegriplig för den enskilde.

Regeringen kommer nu att till ställning till utredningens förslag och remissinstansernas synpunkter.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.