Försäkringskassan spår måttlig kostnadsökning

CORONA2020-10-27
Försäkringskassans kostnader för pandemin blir lägre än tidigare beräknat. Totalt räknar myndigheten med att kostnaderna kommer att öka till 240 miljarder kronor under 2020, jämfört med 218 miljarder kronor förra året.

Försäkringskassan har fått ett kraftigt ökat antal ansökningar om sjukpenning under året, samtidigt som också ansökningarna om tillfällig föräldrapenning och ersättning för höga sjuklönekostnader ökat. Däremot är kostnaderna för förebyggande sjukpenning till personer i riskgrupp mycket lägre än tidigare prognostiserat. Totalt har Försäkringskassan skrivit ned sin prognos med åtta miljarder kronor sedan i juli.

Under årets tredje kvartal har sjukfrånvaron gått tillbaka till en mer normal nivå, skriver Försäkringskassan i ett pressmeddelande. Antalet ansökningar om sjukpenning är fortfarande högre än normalt, men de extra sjukfall som startas på grund av pandemin blir generellt förhållandevis korta och varaktigheten i övrig sjukfrånvaro har minskat betydligt. Men den höga sjukfrånvaron under andra kvartalet, och de tillfälliga regeländringar som införts, gör att kostnaderna under 2020 kommer att öka.

Myndigheten räknar med att covid-19 kommer att ha en viss effekt även under 2021, men sammantaget utgår myndigheten från att sjukfrånvaron kommer att vara stabil under prognosperioden fram till 2022. Men det finns stor osäkerhet kring den framtida utvecklingen, både när det gäller spridningen av covid-19 och om de startade sjukfallen kommer att leda till långvarig sjukfrånvaro.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.