Förseningar hotar tillväxten

KOMMUNIKATIONER2011-06-01

Trafikförseningar för pendlarna i storstadsregionerna kostar samhället cirka 8,5 miljarder kronor per år. Det framgår av en rapport från Trafikanalys.

Den statliga myndigheten Trafikanalys har lämnat en rapport om trafikförseningars samhällsekonomiska kostnader till regeringen. Den totala kostnaden är enligt rapporten 11,5 miljarder kronor, varav cirka 3 miljarder är miljökostnader beroende på utsläpp, i första hand från personbilar.

”Om det inte genomförs omfattande satsningar bland annat för att förbättra framkomligheten för kollektivtrafiken kommer kostnaderna för arbetspendlingen att öka väsentligt under kommande år”, säger utredaren Krister Sandberg på Trafikanalys i ett pressmeddelande.

I det längre perspektivet kan dålig framkomlighet begränsa de regionala och nationella tillväxtmöjligheterna, menar han.

Enligt rapporten är Stockholmsregionen hårdast drabbad av förseningar, och trots stora investeringar kommer regionen att vara minst lika hårt belastad år 2030. Också storstadsområdena Göteborg och Malmö har stora kostnader för förseningar och trängsel.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.