Regeringen föreslår att ett antal myndigheter ska få ökat anslag till följd av coronapandemin.
Bild: Mostphotos, Franz Feldmanis
Regeringen föreslår att ett antal myndigheter ska få ökat anslag till följd av coronapandemin.

Förslag om ökat pandemianslag till flera myndigheter

CORONA2021-01-13

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Socialstyrelsen, Skatteverket, Boverket och länsstyrelserna får ökade anslag med närmare 500 miljoner kronor i regeringens förslag till extra ändringsbudget. Pengarna ska bland annat gå till myndigheternas arbete med vaccinationer och ett utökat krisstöd för företag.

Regeringen föreslår i årets första extra ändringsbudget att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSBs, anslag ska utökas med 89 miljoner kronor för att genomföra två uppdrag.

Myndigheten ska dels samordna, stärka och utveckla informationen till allmänheten om coronapandemin, dels genomföra samordnade, nationella informationsinsatser om vaccinationer.

Man ska även följa och hantera desinformation och ryktesspridning i samband med pandemin. Till detta får MSB ett anslagstillskott på 70 miljoner kronor, enligt regeringens förslag.

Av ett pressmeddelande från regeringen framgår att MSB ska genomföra uppdragen i samarbete med bland andra Folkhälsomyndigheten.

Regeringen vill också att MSB ska hjälpa regionerna att få fram tillfälliga lokaler för bland annat provtagning. För det ändamålet vill regeringen anslå ytterligare 19 miljoner kronor till myndigheten, vilket alltså betyder en total anslagsökning på 89 miljoner kronor.

Regeringen föreslår också att Socialstyrelsen ska få sitt anslag uppskrivet med 50 miljoner kronor för 2021. Pengarna ska gå till myndighetens arbeta med att hjälpa regionerna att samordna sjukvårdsresurser som är relaterade till coronapandemin, till exempel patienttransporter mellan regionerna.

Länsstyrelserna föreslås också få ökade anslag, totalt 227 miljoner kronor extra. Omkring hälften av dessa pengar ska användas till att handlägga och informera enskilda företag om det så kallade omställningsstödet, som tidigare förlängts till att gälla över hösten 2020.

Resten, 110 miljoner kronor, föreslås gå till länsstyrelsernas uppdrag om att bistå regionerna vid testning samt vaccinationer gällande covid-19.

Då krispaketet för företagen förlängts krävs det enligt regeringen även att Skatteverket får ett ökat anslag, eftersom myndigheten ansvarar för att besluta vilka som ska få stödpengar. För det föreslås Skatteverket få ett ökat anslag med 120 miljoner kronor.

Boverket bör få sex miljoner kronor i ökat budgetanslag, enligt regeringens förslag, då myndigheten ansvarar för att betala ut krisstöd till enskilda företagare.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA