Bild: Mostphotos

Fortsatta frågetecken kring återgång på KTH

HÖGSKOLAN2021-09-09

Återgången till arbete på campus på KTH har gett upphov till många frågor. På några av universitetets fem skolor har ledningen valt att avvakta med att erbjuda anställda distansarbetesavtal, något som fått ST att reagera.

Publikt rapporterade innan sommaren om att ledningen på Kungliga Tekniska högskolan, KTH, beslutat om en återgång till arbetsplatsen från 16 augusti, något som fick anställda att bli oroliga och ledde till många frågor.

Från fackligt håll kritiserades beslutet för att vara otydligt. Bland annat saknades information om vilka grupper som behövde vara på plats och hur restriktioner skulle upprätthållas i lokalerna.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om distansarbete gäller till och med 28 september och myndigheternas uppdrag att verka för att fler ska kunna arbeta hemma blev nyligen förlängt från 15 september till 28 september. Men utöver det finns också ett regeringsbeslut om att undervisning i högskolan kan hållas på plats från 1 juni.

Sedan mitten av augusti är personalen på KTH tillbaka på jobbet – antingen helt eller delvis, under en upptrappning som pågår fram till 1 oktober.

Men trots det har det under terminens början funnits frågetecken och oklarheter kring beslutet och vad som egentligen gäller, berättar STs sektionsordförande Susanna Elfving Blomster.

– Vi har tryckt på att det behövs mer information och förtydliganden kring vad som gäller när vi ska vara på plats men med restriktioner, så att både vi och chefer har koll, säger hon.

Universitet har sedan tidigare också meddelat att anställda ska kunna begära ett distansarbetesavtal och få arbeta hemifrån upp till två dagar i veckan – om verksamheten tillåter det. Men KTHs fem skolor har gjort olika tolkningar i frågan och en del har valt att avvakta med avtalen, något som ST är kritiskt till.

– Vi har blivit lovade att alla ska få en möjlighet till distansarbetesavtal om det fungerar för verksamheten, men vissa skolchefer har generellt sagt nej till det, säger Susanna Elfving Blomster.

Efter att de fackliga organisationerna lyft frågan har beslutet om återgången nu förtydligats, berättar personalchefen Annica Fröberg.

– Rektorn har gått ut med ett förtydligande till cheferna om vad som gäller både skriftligt och muntligt. Många verkar ha haft en uppfattning om att vi ska ses som en myndighet och följa direktiven om hemarbete, men vi är ett lärosäte och skulle därför komma i gång med årskurserna i augusti och successivt komma tillbaka, säger hon.

Annica Fröberg säger sig inte ha uppfattat att det skulle ha funnits några problem med att följa restriktionerna på plats. Universitet har sedan tidigare bland annat satt upp skyltar, plockat bort stolar och utökat avstånden i lokalerna.

– Vi har på alla sätt och vis försökt lösa det här så bra som möjligt, och jag har inte fått några signaler om att det inte fungerat. Vi har inte heller märkt av någon smittspridning.

Även frågan om distansarbetesavtalen har tagits upp med de olika skolorna.

– Jag vet att det funnits olika tolkningar om avtalen och att en del har tänkt att de vill ha en tid av infasning innan de tar upp frågan igen. Men vi har förtydligat vad som gäller nu och kommer att följa upp det.

Så alla anställda ska kunna begära ett avtal?

– Ja, men det är inte säkert att alla får det. Vi kan inte erbjuda distansarbete till alla, många har inte den typen av arbetsuppgifter som gör att det fungerar eller går ihop med verksamhetens behov, säger Annica Fröberg.

Susanna Elfving Blomster tycker att det är positivt att ledningen förtydligat vad som gäller, men påpekar att en del skolor trots förtydligandet fortfarande avvaktar med att erbjuda anställda distansarbetesavtal.

– Jag uppfattar det som att man kommer att erbjuda det här senare. Men vi kommer att fortsätta den här dialogen och försöka påverka för att få till det här så snart som möjligt, säger hon.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.