Fusket i högskolan har ökat

HÖGSKOLAN2022-03-17

Antalet disciplinärenden på universitet och högskolor har i det närmaste fördubblats under pandemin, mellan 2019 och 2021. Det framgår av en sammanställning från Universitetskanslersämbetet, UKÄ.

UKÄ konstaterar efter en genomgång av besluten i disciplinärenden att totalt 3 055 studenter blev föremål för en disciplinär åtgärd under 2021. Det är en ökning med 24 procent från 2020 när antalet var 2 466, och en fördubbling jämfört med 2019 när antalet var 1 528.

De fuskande studenterna utgör knappt en procent av helårsstudenterna 2021. Under 2011 var andelen studenter med disciplinärenden 0,25 procent, skriver UKÄ i sin rapport. Andelen disciplinärenden i förhållande till antalet helårsstudenter har ökat kontinuerligt de senaste tio åren.

Högst andel av antalet helårsstudenter som blev föremål för en disciplinåtgärd har Blekinge tekniska högskola och Högskolan Borås med 2,22 respektive 2,17 procent. Lägst andel har bland andra Umeå universitet, Gymnastik-och idrottshögskolan och de konstnärliga högskolorna. Det största antalet ärenden som ledde till en disciplinär åtgärd har Uppsala universitet och Stockholms universitet med 346 respektive 289 avstängda eller varnade studenter.

UKÄ delar upp de disciplinära ärendena i sex kategorier – fusklappar och otillåtna hjälpmedel, otillåtet samarbete, plagiat, förfalskning av dokument, störande av undervisningen eller verksamheten i övrigt, samt sexuella eller etniska trakasserier. Den vanligaste orsaken till att studenter blir föremål för disciplinåtgärder har under hela tiden varit plagiat. Detta skedde i 1 874 fall 2021, vilket motsvarar 61 procent av alla ärenden. Otillåtet samarbete har ökat mycket kraftigt under pandemin, från 144 fall 2019 till 865 fall under 2021.

Påföljden för den student som blir föremål för en disciplinåtgärd kan bli antingen en varning eller avstängning. Av de 3 055 studenter som blev föremål för en disciplinåtgärd under 2021 blev 2 596 avstängda och 459 fick en varning.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA