Fyra myndigheter satsar på ADHD

ADHD2014-10-28

Fyra statliga myndigheter gör en gemensam satsning för stöd åt personer med ADHD. Det handlar bland annat om samlat kunskapsstöd, om behandling och information samt om ökad forskning.

I dag finns tillräckligt samförstånd och vetenskapligt underlag för att fyra myndigheter gemensamt ska ställa sig bakom ett kunskapsstöd för den neuropsykistriska funktionsnedsättningen ADHD. Det handlar om behandling, läkemedel, läkemedelssubventioner samt informations- och utbildningsmaterial om ADHD.

Dessutom har områden som är i behov av mer forskning ringats in, eftersom det fortfarande behövs mer kunskap till exempel om behandlingseffekter på lång sikt. Det skriver myndighetscheferna Lars-Erik Holm, Socialstyrelsen, Catarina Andersson Forsman, Läkemedelsverket, Måns Rosén, Statens beredning för medicinsk utvärdering, och Sofia Wallström, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket i en gemensam debattartikel i Svenska Dagbladet.

”ADHD går inte att bota. Det är en funktionsnedsättning som man har hela livet, men det går att lindra symtom och höja funktionsförmågan. Inga barn eller vuxna med adhd ska behöva gå miste om stöd- och behandlingsinsatser och vid behov läkemedelsbehandling, som kan skapa en bättre fungerande vardag”, skriver de.

För att förskola, skola, socialtjänst och primärvård ska få bättre redskap att uppmärksamma adhd, innehåller det nya kunskapsstödet råd om lämpliga pedagogiska och psykosociala insatser. En särskild informationssatsning är inriktad på elevhälsan.

Myndigheternas mål är att höja kvaliteten på insatserna för att säkra en jämlik vård och omsorg oavsett var i landet man bor. Skillnader mellan landstingen är stora. Omkring 2,5 procent av den vuxna befolkningen har ADHD, och allt fler får diagnosen som vuxna, skriver de fyra myndighetscheferna:

”Kunskap är grunden till all behandling. Nu gör vi en gemensam ansträngning att bredda kunskapen för att fler barn och vuxna med ADHDska få en bättre fungerande vardag.”

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA