Fyra myndigheter satsar på ADHD

ADHD2014-10-28
Fyra statliga myndigheter gör en gemensam satsning för stöd åt personer med ADHD. Det handlar bland annat om samlat kunskapsstöd, om behandling och information samt om ökad forskning.

I dag finns tillräckligt samförstånd och vetenskapligt underlag för att fyra myndigheter gemensamt ska ställa sig bakom ett kunskapsstöd för den neuropsykistriska funktionsnedsättningen ADHD. Det handlar om behandling, läkemedel, läkemedelssubventioner samt informations- och utbildningsmaterial om ADHD.

Dessutom har områden som är i behov av mer forskning ringats in, eftersom det fortfarande behövs mer kunskap till exempel om behandlingseffekter på lång sikt. Det skriver myndighetscheferna Lars-Erik Holm, Socialstyrelsen, Catarina Andersson Forsman, Läkemedelsverket, Måns Rosén, Statens beredning för medicinsk utvärdering, och Sofia Wallström, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket i en gemensam debattartikel i Svenska Dagbladet.

”ADHD går inte att bota. Det är en funktionsnedsättning som man har hela livet, men det går att lindra symtom och höja funktionsförmågan. Inga barn eller vuxna med adhd ska behöva gå miste om stöd- och behandlingsinsatser och vid behov läkemedelsbehandling, som kan skapa en bättre fungerande vardag”, skriver de.

För att förskola, skola, socialtjänst och primärvård ska få bättre redskap att uppmärksamma adhd, innehåller det nya kunskapsstödet råd om lämpliga pedagogiska och psykosociala insatser. En särskild informationssatsning är inriktad på elevhälsan.

Myndigheternas mål är att höja kvaliteten på insatserna för att säkra en jämlik vård och omsorg oavsett var i landet man bor. Skillnader mellan landstingen är stora. Omkring 2,5 procent av den vuxna befolkningen har ADHD, och allt fler får diagnosen som vuxna, skriver de fyra myndighetscheferna:

”Kunskap är grunden till all behandling. Nu gör vi en gemensam ansträngning att bredda kunskapen för att fler barn och vuxna med ADHDska få en bättre fungerande vardag.”

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.