Grönt ljus för nya regioner

REGIONER2009-02-04

Regeringen har gett klartecken till en ny regional indelning av Sverige. Beslutet kommer på sikt att få konsekvenser för myndigheternas regionala organisation.

Regionfrågan har legat på regeringens bord sedan Ansvarskommittén för snart två år sedan lämnade sitt betänkande. Nu har regeringen gett klartecken till att Västra Götaland, Skåne, Halland och Gotland får bilda regionkommuner. De norra länen måste däremot komplettera sin ansökan. Några fler regionbildningar kommer inte att beviljas före riksdagsvalet 2010.

»Torrsim« i Halland

Mats Svegfors, som ledde Ansvarskommitténs arbete, är förvånad över att Halland och Gotland har godkänts. De har inte den kritiska storlek som krävs för sjukvården, anser han.

– Men jag tror att de blir marginalfenomen. Det är fullständigt meningslöst att bara döpa om län och landsting till regionkommuner. Men en reform står och faller inte med Halland, så de får väl ägna sig åt sitt eget torrsim ett tag.

Att regeringen inför regionkommuner innebär att myndigheter med regional organisation kan behöva anpassa sig till den nya indelningen av Sverige. För att se över den statliga regionala organisationen tillsätts en organisationskommitté. 

– Målet är att så långt som det är möjligt och lämpligt ska gränserna stämma överens mellan den regionala indelningen av landet och de statliga myndigheternas regionala organisation, sade Maud Olofsson, C, när beslutet presenterades.

På frågan om de statliga myndigheterna nu måste ha ett speciellt regionkontor för Halland svarade Jan Björklund, FP:

– Det måste de inte, men en statlig myndighetsgräns kan inte gå rakt igenom en regionkommun.

ST vill vara med och påverka

Annette Carnhede, STs ordförande, är nöjd med att ha fått besked om hur frågan kommer att hanteras.

– Och det är bra att man går försiktigt fram, både utifrån ett medborgarperspektiv och med tanke på de anställda.

Hon menar dock att man måste ta lärdom av de stora negativa konsekvenser som följde av Försäkringskassans omorganisation.

– Jag utgår från att regeringen ser värdet av att ST är med i den kommande processen och i organisationskommittén.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.