DO: Diskriminering inte utesluten

DISKRIMINERING2014-02-21

Polisen i Skåne har inte lämnat någon godtagbar förklaring till det så kallade romregistret. Det skriver diskrimineringsombudsmannen, DO, Agneta Broberg i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

DO Agneta Broberg skriver i sin debattartikel att det inte kan uteslutas att polisen diskriminerar romer:

”Kartläggning och registrering av romer och romers liv är inte någon ny företeelse. Tvärtom har det under lång tid varit en del av svenska myndigheters och regeringars strategi för att utöva makt och kontroll över romer och deras liv. Det har möjliggjort övergrepp som de invandringsförbud, tvångssteriliseringar och tvångsomhändertagande av romska barn som har präglat relationen mellan staten och romer från 1900-talets början fram till i dag.”

Polisen i Skåne har enligt Agneta Broberg inte gett någon tillfredställande förklaring till att det finns så många barn i registret. Andelen barn är så omfattande att DO inte kan utesluta att polisen har kartlagt anhörigrelationer på ett sätt som leder tankarna till etnisk profilering.

”Etnisk profilering kan ta sig många uttryck. Ett exempel är att bedriva brottsbekämpning utifrån människors etniska tillhörighet. Det sker till exempel när polisen spanar efter brottslingar och då särskilt letar bland människor med visst utseende eller etnisk bakgrund, trots att det inte motiveras av vittnesuppgifter eller annan bevisning”, skriver Agneta Broberg.

Agneta Broberg hänvisar till en rapport från FNs rasdiskrimineringskommitté. I rapporten uppmanades Sverige att förebygga etnisk profilering från polisens håll och diskriminering från rättsväsendets sida. Kommittén var särskilt bekymrad över romers situation.

”I mitt uppdrag att verka för att diskriminering inte förekommer i samhället vill jag uppmana polisen att nu ta de risker som DO lyfter fram på allvar. Regeringen behöver se över lagstiftningen på området. Jag förutsätter också att Polisen i Skåne ser över sina metoder och sitt arbetssätt för att säkerställa att diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet inte förekommer. Det handlar alltså inte bara om kartläggningen utan också om att söka svar på frågan om vad som har motiverat upprättandet av dessa register”, skriver Agneta Broberg.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.