DI ska jaga olagliga etniska register

DISKRIMINERING2014-03-24

Datainspektionen, DI, får regeringens uppdrag att undersöka om det förekommer olaglig registrering av romer eller personer av annat etniskt ursprung inom socialtjänsten och bostadsmarknaden.

Det har förekommit omfattande registrering av romer under 1900-talet. Det har kommit fram under arbetsmarknadsdepartementets arbete med att ta fram en vitbok om övergrepp och kränkningar, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Därför får DI i uppdrag att kartlägga om det finns sådana register i dag.

Kartläggningen av romer har ofta varit systematisk, till synes utan tillräckligt samband med handläggning av enskilda ärenden. Därför har den romska minoriteten uttryckt oro för att det fortfarande förekommer otillbörlig behandling av personuppgifter, enligt pressmeddelandet. Diskriminering på bostadsmarknaden och i samband med kontakter med polis och socialtjänst är områden som återkommande har pekats ut av romer och andra aktörer som särskilt problematiska.

”Romers oro för registrering är mot bakgrund av historien och dagens fördomar förståelig. Vi måste ta denna oro på allvar. Därför ger vi Datainspektionen detta uppdrag som ett led i att överbrygga förtroendeklyftan mellan den romska gruppen och samhället i övrigt. Min förhoppning är självfallet att myndigheten inte ska hitta något olagligt register”, säger integrationsminister Erik Ullenhag, FP, i pressmeddelandet.

DI ska redovisa uppdraget senast 5 december 2014.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.