Skånepolisens register är olagligt

POLISEN2013-11-15

Registret över romer, som upprättats inom Skånepolisen, är olagligt. Det konstaterar Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden efter en granskning.

Dagens Nyheter avslöjade i september att Skånepolisen hade ett register över romer. Registret är olagligt, konstaterar Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, SIN, i ett uttalande på fredagen.

Registret omfattar 4 741 personer, varav 1.320 är barn.

SIN anser att syftet med registreringen som Skånepolisen angett, bekämpning av länsövergripande brottslighet, är alldeles för brett. Men även om ett så ospecifikt ändamål skulle vara relevant, finns det ändå inte skäl för polisen att upprätthålla ett så stort register, enligt SIN.

Polisen har helt enkelt inte haft ett faktiskt behov av alla dessa namn. Snarare har registret varit ”bra att ha”, skriver SIN.

Inom Skånepolisen har tillgången till registret inte varit tillräckligt begränsad och myndigheten har inte heller loggat vem som tagit del av informationen.

Därmed har integritetsskyddet satts ur spel, vilket är allvarligt, enligt SIN.

Granskningen visar dock inte att Skånepolisen upprättat registret enbart på etnisk grund. SIN drar slutsatsen ”att grunden för registreringen är antingen mer eller mindre välgrundade misstankar mot personer om begången eller befarad brottslighet eller släktskap med sådana personer”.

Vilka konsekvenser SINs uttalande får är ännu oklart, skriver Dagens Nyheter. En lång rad myndigheter utreder på olika sätt registret över romer, däribland Riksenheten för polismål och Diksrimineringsombudsmannen.

SIN sorterar under Justitiedepartementet och utövar tillsyn över brottsbekämpande myndigheters användning av hemliga tvångsmedel och behandling av personuppgifter.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA