JK: Registrerade bör få skadestånd

POLISEN2014-05-08

Det register som Malmöpolisen haft över romer strider mot lagen. Därför är den som finns med i registret berättigad till ersättning för kränkning med 5 000 kronor, konstaterar Justitiekanslern i ett beslut.

I september 2013 avslöjade Dagens Nyheter att Polismyndigheten i Skåne har ett register över romer. Med anledning av dessa uppgifter beslutade Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, SIN, att inleda ett tillsynsärende avseende det som kallats Kringresande­registret.

I november konstaterade Sin att registret var olagligt på flera punkter och anmälde ärendet till Justitiekanslern, JK.

Därefter har ett stort antal personer begärt att SIN ska kon­trollera om Polisen behandlat deras personuppgifter på ett sätt som bryter mot lagar och regler. Många har samtidigt begärt ersättning av staten. Några har begärt ersättning direkt hos JK.

JK har prövat en persons ärende, men konstaterar att bristerna har drabbat samtliga registrerade. Alla som har varit föremål för personuppgifts­behandling i Kringresanderegistret bör vara berättigade till ersättning för kränkning med 5 000 kr, skriver Justitiekanslern Anna Skarhed i sitt beslut.

”Jag utgår från att samtliga polismyndigheter – om det inte redan har skett – går igenom sina register för att försäkra sig om att behandlingen av personuppgifter uppfyller de krav som gäller enligt relevanta lagar, förordningar och föreskrifter.”, skriver JK i sitt beslut.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.