Skarp JO-kritik mot Skånepolisen

POLISEN2011-08-26

Justitieombudsmannen riktar allvarlig kritik mot polisen i Skåne. Stora brister i organisationen bidrog till att bevis i ett våldtäktsmål inte togs in och att målet lades ned.

Ärendet gällde en kvinna som i april 2009 polisanmälde att hon blivit utsatt för en våldtäkt. Hon hade sökt vård på sjukhus, och där gjordes den undersökning som man gör vid misstänkt våldtäkt. Men inte förrän i augusti tog polisen kontakt med sjukhuset för att få resultatet av undersökningen, och vid det laget hade detta destruerats. Polisen lade då ned förundersökningen.

Polisområdeschefen säger i ett yttrande till JO att ansvaret framför allt ligger på den enskilde utredaren, som trodde att undersökningsresultatet redan fanns hos polisen och inte kontrollerade det förrän det var för sent.

Justitieombudsman Hans Axberger håller inte med. Av yttrandena från myndigheten framgår att roteln var illa organiserad och drabbad av ständiga chefsbyten och underbemanning, säger han.

Utredaren var ny och orutinerad och fick otydliga instruktioner, samtidigt som utredarens närmaste chef hade övergripande ansvar för 500-600 utredningar. Det tycks närmast ”ha legat i farans riktning” att ett sådant misstag som nu skedde skulle inträffa, anser JO. Ansvaret faller därför ytterst på ledningen för Polismyndigheten i Skåne.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Polisen
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.