Polischef granskas för romregister

POLISMYNDIGHETEN2015-04-22

Polismyndigheten vill att Statens ansvarsnämnd granskar förra länspolismästaren Eva Årestad Radners ansvar för det så kallade romregistret. Det framgår av en hemställan underskriven av rikspolischef Dan Eliasson.

Det var Dagens Nyheter som avslöjade att Skånepolisen hade ett register över romer. Registret omfattade 4 741 personer, varav 1 320 barn.

2013 granskade Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden registret och konstaterade att det var olagligt. I början av 2015 kom Justitieombudsmannen, JO, med sitt ställningstagande. JO riktade allvarlig kritik mot den tidigare Länspolismyndigheten i Skåne län och menade att ett tungt ansvar faller på länspolismästaren.

Som en följd av JOs kritik har rikspolischef Dan Eliasson nu bett Statens ansvarsnämnd att pröva Eva Årestad Radners ansvar för registret.

Nämndens uppgift är att bedöma om hon gjort sig skyldig till tjänsteförseelse enligt lagen om offentlig anställning. Samtidigt antyds att preskriptionstiden kan ha gått ut, men Polismyndigheten lämnar åt ansvarsnämnden att ta ställning till det.

Eva Årestad Radner arbetar nu som kanslichef på rikspolischefens kansli på Polismyndigheten.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.